Şubat 2012 Meclis Gündemi

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı: M.01.6.YÜR.0.10/

Konu:Meclis Toplantısı                                                                                                31/01/2012                                                                     
Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 06, 07, 08, 09  ve 10 ŞUBAT 2012 tarihlerinde  Saat:16.00’de olağan olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

            Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır.


            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

 


                                                                                                                       Mahmut ÇELİKCAN 

                                                                                                                        Belediye Başkanı            


06.02.2012 PAZARTESİ  ;  

1- Encümen Üyeliği seçimi,

2- Komisyon Üyeliği seçimi,


07.02.2012 SALI;

1- Norm Kadro ile ilgili Kanunlar-Tarife-Eğitim Kültür Spor ile İnsan Hakları Komisyonları Raporu,

2-  Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması,


08.02.2012 ÇARŞAMBA ; 

1- Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili   Çevre ve Sağlık -Kanunlar-Altyapı Hizmetleri ile AB ve Dış İlişkiler komisyonları Raporu,

2-Tahsis ile ilgili Bayındırlık İmar-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler ile Halkla İlişkiler Komisyonları Raporu,

 

09.02.2012 PERŞEMBE;

1- Evsel Katı Atık Yönetimi ile ilgili  Plan Bütçe-Eğitim Kültür Spor ile Ulaşım    Komisyonları Raporu, 

2- Kentsel Dönüşüm ile ilgili  Bayındırlık İmar-Kentsel Dönüşüm-Mesken ve Gecekondu ile Deprem ve Doğal Afetler komisyonları Raporu,


10.02.2012 CUMA;

1- İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 2441 ada onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-03-a-4-d halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği,