Ocak 2012 Dönemi Meclis Gündemleri

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı: M.01.6.YÜR.0.10/

Konu:Meclis Toplantısı                                                                                                   ../12/2011                                                                  
           Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 02,03,04,05 ve 06 OCAK 2012 tarihlerinde Saat:16.00’de olağan olarak Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır.    

            Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır.


            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 


                                                                                                              Mahmut ÇELİKCAN 

                                                                                                                 Belediye Başkanı


02.01.2012 PAZARTESİ  ;  

1-Denetim Komisyonu Seçimi

2-Meclis ve Komisyon Huzur Hakkı


 03.01.2012 SALI;

1-Sözleşmeli Personel Ücreti

2-ÇTV Grup Tespiti


04.01.2012 ÇARŞAMBA; 

1-Plan Kote ve Bina inşaat otopark ücreti ile ilgili Tarife-Mesken ve Gecekondu-Halkla İlişkiler-Altyapı Hizmetleri-Çevre ve Sağlık ile AB ve Dış İlişkiler Komisyonları,

 

05.01.2012 PERŞEMBE;

1-Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Kanunlar-Ulaşım-Plan Bütçe-Eğitim Kültür Spor-AB ve Dış İlişkiler-İnsan Hakları ile Altyapı Hizmetleri komisyonları,

 

06.01.2012 CUMA;

1-Ketsel Dönüşüm ile ilgili Bayındırlık İmar-Kentsel Dönüşüm-Çevre ve Sağlık-Deprem ve Doğal Afetler-İnsan Hakları ile Ulaşım Komisyonları,