Aralık 2011 Dönemi Meclis Gündemleri

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı: M.01.6.YÜR.0.10/

Konu:Meclis Toplantısı                                                                                                                        
  ../11/2011                                  
                               
Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 05,06,07,08 ve 09 ARALIK 2011 tarihlerinde  Saat:16.00’de olağan olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

            Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır.


            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 


                                                                                                                        Mahmut ÇELİKCAN 

                                                                                                                         Belediye Başkanı            
05.12.2011 PAZARTESİ  ;  

1-Proje Hazırlanması, Uygulanması ve imzalanmasına ilişkin Yetki Verilmesi,


 06.12.2011 SALI;


1-Geçici İşçi Vizesi


07.12.2011 ÇARŞAMBA  ;  


1-Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Ödeneği,

08.12.2011 PERŞEMBE;


1-Maktu Mesai( Zabıta Personeline Ödenek)

09.12.2011 CUMA;


1-İlçemiz Cumhuriyet (Güzelevler) Mah. 1072 ada 50 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-C-2-B halihazır paftalarında Uygulama İmar Planı ile ilgili Bayındırlık İmar-Kanunlar-Ulaşım-Plan Bütçe-Eğitim Kültür Spor-Çevre ve Sağlık-AB ve Dış İlişkiler ile Altyapı Hizmetleri Komisyonları Raporu,

2-İlçemiz Cumhuriyet (Güzelevler) Mah. 11535 ada onayla 1/1000 ölçekli 034-B-03-B-3-D halihazır paftalarında Uygulama İmar Planı ile ilgili Bayındırlık İmar-Kentsel Dönüşüm-Tarife-Mesken ve Gecekondu-Halkla İlişkiler-Deprem ve Doğal Afetler ile İnsan Hakları Komisyonları Raporu