Kasım 2011 Dönemi Meclis Gündemleri

T.C

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYESİ

Yazı İşleri MüdürlüğüSayı: M.01.6.YÜR.0.10/

Konu:Meclis Toplantısı                                                                                                            
     ..../10/2011              
                                              
Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 01 ve 02 KASIM 2011 tarihlerinde  Saat:16.00’da olağan olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

            Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır.


            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

 


                                                                                                              Mahmut ÇELİKCAN 

                                                                                                                Belediye Başkanı             

01.11.2011 SALI;

1-İlçemiz Cumhuriyet (Güzelevler) Mah. 11535 ada onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-B-3-D halihazır paftasında Uygulama İmar Planı  ile ilgili Bayındırlık İmar-İnsan Hakları-Ulaşım-Mesken ve Gecekondu Komisyonları Raporu,

 

02.11.2011 ÇARŞAMBA;

1- İlçemiz Cumhuriyet (Güzelevler) mahallesi 1072 ada 50 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-C-2-B halihazır paftalarında Uygulama İmar Planı ile ilgili Bayındırlık İmar-Kentsel Dönüşüm-Deprem ve Doğal Afetler-Altyapı Hizmetleri Komisyonları Raporu,

 

T.C

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYESİ

Yazı İşleri MüdürlüğüSayı: M.01.6.YÜR.0.10/
Konu:Meclis Toplantısı                                                                                                                
   ..../11/2011                      
                                           
Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 03 ve 04 KASIM 2011 tarihlerinde  Saat:16.00’da olağan olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

            Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır.


            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

 


                                                                                                           Mahmut ÇELİKCAN 

                                                                                                            Belediye Başkanı             

 

03.11.2011 PERŞEMBE;

1- Kentsel Dönüşüm ile ilgili bilgi verilmesi,

04.11.2011 CUMA;

1- İlçemize yapılan hizmetler hakkında bilgi verilmesi,