Ekim 2011 Dönemi Meclis Gündemleri

T.C

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı: M.01.6.YÜR.0.10/

Konu:Meclis Toplantısı                                                                                                            
          ..../09/2011    
                                                       
Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 03, 04, 05, 06  ve 07  EKİM  2011 tarihlerinde  Saat:16.00’da olağan olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

            Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır.


            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.


     Mahmut ÇELİKCAN 

       Belediye Başkanı            03.10.2011 PAZARTESİ;

1-2012 Mali Yılı Bütçe Tasarısı,

2-2012 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi,

 

 04.10.2011 SALI;  

1-İş Makinası Alınması,

2-  2012 Mali Yılı  Ücret Tarifesi,

 

05.10.2011 ÇARŞAMBA  ;  

1-2012 Mali Yılı Vergi-Resim-Harç  Tarifesi,

2- İlçemiz Cumhuriyet (Güzelevler) mahallesi 1072 ada 50 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-C-2-B halihazır paftalarında Uygulama İmar Planı ile ilgili Bayındırlık İmar-Kentsel Dönüşüm-Deprem ve Doğal Afetler-İnsan Hakları-AB ve Dış İlişkiler-Altyapı Hizmetleri Komisyonları raporu,

06.10.2011 PERŞEMBE;

1- Gelirlerin Kamuya Tahsisi,

2- İlçemiz Cumhuriyet (Güzelevler) Mah. 11535 ada onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-B-3-D halihazır paftasında Uygulama İmar Planı   ile ilgili  Bayındırlık İmar-Tarife-Mesken ve Gecekondu-Halkla İlişkiler-İnsan Hakları Komisyonları raporu,

07.10.2011 CUMA;

1-2012 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili Plan Bütçe-Kanunlar-Eğitim Kültür Spor-Çevre ve Sağlık- Altyapı Hizmetleri-Ulaşım Komisyonları raporu