Eylül 2011 Dönemi Meclis Gündemleri

                                                                                                         T.C.                                                                                                                   
                                                                                       YÜREĞİR İLÇE BELEDİYESİ                                                                                                                                             
  Yazı İşleri   Müdürlüğü
 Sayı: M.01.6.YÜR.0.10/

Konu:Meclis Toplantısı                                                                                          ../09/2011                                                                  

Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince 06,07,08 ve 09 EYLÜL  2011 tarihlerinde  Saat:16.00’de olağan olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

            Toplantıya ait gündem aşağıya çıkartılmıştır.


            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

 


                                                                                                                          Mahmut ÇELİKCAN 

                                                                                                                              Belediye Başkanı            
06.09.2011 SALI ;  

 

1-Somali'ye Yardım Yapılması için karar alınması,

 

 07.09.2011 ÇARŞAMBA;  

 

1-  Karşıyaka (Yenidoğan) Mahallesi 3063 Ada onaylı 1/1000 Ölçekli 034-B-03-B-3-A ve 034-     B-03-B-3-B Hali Hazır paftalarında İmar Plan Değişikliği ile ilgili   37 Sayılı Meclis Kararının yeniden görüşülmesi,

 

08.09.2011 PERŞEMBE  ;  

 

1-İlçemiz Cumhuriyet (Güzelevler) Mah. 11535 ada onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-B-3-D halihazır paftasında Uygulama İmar Planı   ile ilgili Bayındırlık İmar-Altyapı Hizmetleri-Deprem ve Doğal Afetler-AB ve Dış İlişkiler- Mesken ve Gecekondu- Çevre ve Sağlık  ile Kentsel Dönüşüm komisyonları Raporu, 

 

09.09.2011 CUMA ;  

 

1-2012 Mali Yılı Performans Programı