Ağustos 2011 Dönemi Meclis Gündemleri

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı: M.01.6.YÜR.0.10/357

Konu:Meclis Toplantısı                                                                                             29/07/2011

              

Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince  01,02,03,04 ve 05 Ağustos 2011  tarihlerinde  Saat.16.00’de olağan  olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

            Toplantıya ait gündemler aşağıya çıkartılmıştır.

            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

 

                                                                                                                Mahmut ÇELİKCAN 

                                                                                                                  Belediye Başkanı   

 

        

01.08.2011 Pazartesi

1-İlçemiz Balcalı Mahallesi 696 ve 699 nolu parseller onaylı 1/1000  ölçekli N34-C-22-B-2- C, N34-C-22-B-3-B, ve N34-C-23-A-1-B  halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği  ile ilgili Bayındırlık İmar-Tarife-Plan Bütçe-İnsan Hakları, Hakla İlişkiler  ile Kentsel Dönüşüm Komisyonları Raporu, 

 

02.08.2011 Salı

1-İlçemiz Cumhuriyet (Dede Korkut) Mahallesi 4143 nolu ada onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-A-4-A halihazır paftasında Uygulama İmar Planı ile ilgili Bayındır İmar-Altyapı Hizmetleri-Kanunlar-AB ve Dış İlişkiler ile Eğitim Kültür Spor komisyonları Raporu,

2-Sözleşme veya Protokol Yapılması ile ilgili Başkanlığın 02.08.2011 gün ve 10/369 sayılı yazısı,

 

03.08.2011 Çarşamba

1-Yetki Verilmesi(Habitat Bilişim ve Gelişim Akademisi) ile ilgili Başkanlığın 03.08.2011 gün ve 10/372 sayılı yazısı,

2-Yetki Verilmesi(Doğadan Pazara) ile ilgili Başkanlığın 03.08.2011 gün ve 10/373 sayılı yazısı,

 

04.08.2011 Perşembe

1-Yetki Verilmesi(Yeni Ufuklar Eğitim ve Kültür Merkezi) ile ilgili Başkanlığın 04.08.2011 gün ve 10/376 sayılı yazısı,

2-2012 Mali Yılı Yatırım Programı ile ilgili Başkanlığın 04.08.2011 gün ve 10/377 sayılı yazısı,

 

05.08.2011 Cuma

1-İlçemiz Cumhuriyet (Güzelevler) Mah. 11535 ada onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-B-3-D halihazır paftasında Uygulama İmar Planı   ile ilgili Bayındırlık İmar-Deprem ve Doğal Afetler-Ulaşım-Çevre ve Sağlık ile Mesken ve Gecekondu  Komisyonları Raporu,