Temmuz 2011 Dönemi Meclis Tutanak Özetleri

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

TOPLANTI TARİHİ                :04.07.2011

TOPLANTI GÜN VE SAAT :PAZARTESİ  günü  16.00.’de

KATILANLAR                                 : 35

KATILMAYAN                                :-3

MAZERETLİ                        :-                              

GÖREVLİ                                         : -

 

Belediye Meclisinin 04 TEMMUZ   günü saat 16.00’de olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı  ) Mahmut ÇELİKCAN,   Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU,Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ,  Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Mustafa ESENKURT, Necati CENGİZ ,Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Muhammet YALÇIN, Mustafa NAĞAŞ, Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL,Fikret DOĞAN, Hüseyin TUMLUKOLCU,  Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ  ve Veysel KOKAÇYA’nın katılımları, Enver DALKIRAN, Ömer AYGÜN ve Salih SARI'nın mazeretli olmalarına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından  açıldı.

 

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 10.06.2011 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Başkan Bey; Bilgilendirme amaçlı bir kaç kelime söyleyeyim.

 

Yaklaşık bir yıldır süreçteki Kışla Mahallemizin Kentsel Dönüşüm ile ilgili her türlü işlemi bitti. Hemen Meslek Edindirmenin Altında bir birim oluşturduk inşallah önümüzdeki günlerde tebligatları yapıp vatandaşları çağırmayı başlıyoruz.

Kışlada Seyhan Parkın yanında TOKİ ile yaptığımız 60 dönümlük alanla ilgili yavaş yavaş vatandaşları çağırmaya başlıyoruz bu süreç ilk olduğu için biraz uzadı ama diğerleri daha hızlı olarak gidecek. Çünkü hem onlar, hem biz bu projeleri kendimiz yaptığımız için biraz süreç uzadı. Onlar da yeniydi. Çünkü genelde bu tip projeleri kendileri yapıyor ve uyguluyordu. Tek tip projeleri vardı. Arka taraftaki projeler gibi, biz onları uygun görmedik.  Kendimiz daha modern mimari projelerini yaptırıp, onlar da eksiklikleri zaman içinde bizlere ilettiler. Bunlar düzeltildi. Nihai olarak bu projeyi kabul ettiler.

2.bir ön protokol yani anlaşma protokolünü imzaladık. Bu protokolle vatandaşla muvafakat imzalayabilirsiniz diye bize yetki verildi. Orayı düzenliyoruz. İnşallah önümüzdeki bir kaç gün içerisinde vatandaşları çağırıp, burada görüşüp hem proje hakkında bilgi verilecek, hem de muvafakatleri istenecek. dedi.

 

CHP Meclis Üyesi Necmi ÖZCANLI; İş bu aşamaya geldiğine göre konu hakkında o bölgede oturan veya diğer meclis üyelerine bilgi verilirse, bilgi eksikliği olmadan mahalle sakinlerine daha net bir bilgi verilebilir. dedi.

Başkan bey; Arkadaşlar buraların nasıl hesaplandığını, vatandaşın, nasıl pay sahibi olacağı ve projeyle ilgili sizlere kısa bir tanıtım yapılır onları ayarlayalım. O alan hazırlandığında oraya bir ekran yerleştirilecek or dan o projenin özellikleri vatandaşa gösterilecek. Bunu hazırladığımız zaman meclis haftası bu proje hakkında size bilgi verilir. İlgili arkadaşlara sorular sorarak bilgi alabiliriz. dedi.

           

CHP Meclis Üyesi Necmi ÖZCANLI; Ordaki insanlar şunları soruyor.

 
1- Benim burdan 150 metreden 2 katlı evim varsa ben ne yapacağım?

2-Ben komşularımla yakın olacakmıyım, yoksa komşularımı ben mi seçeceğim?

 
Başkan bey; Zaten bu sıkıntılar giderilsin diye biz devreye girdik. TOKİ ile baş başa kaldığında vatandaş maalesef 10 kişiyle muhatap olmuyor. Ama belediye olduğu zaman biz de yerelde vatandaşla sürekli iç içe olduğumuz için olayların çözümü daha rahat oluyor. Anlayış, bakış açısı çok önemli. Burada Belediyenin alacağı hiç bir rant yok. Hepsi vatandaşa dağıtıldı. Bunun hesapları yapıldı. Hangi vatandaşın şu anda ne alacağı belli, bu hesaplama formüllere göre yapıldı. Sinanpaşa da bizde olsaydı bu mantıkla çözülebilirdi. Çünkü Sinanpaşa da vatandaş ne alacağını bilmiyor. Vatandaşa al parayı çık diyorsun. Böyle bir şey Kışla da yok. Bilakis biz vatandaşa sen yerinde kalacaksın 50 metre binan varsa değeri bu diyoruz. Örneğin vatandaşa 1,2 daire düştü. 1 dairesi verilecek, kalan kısmı vatandaşa TOKİ tarafından ödenecek.  Bu işi yapıp satmak yönünde ilk defa projeyi biz yapalım dedik. Bazı Belediyeler bizim projelerimizi örnek alıyorlar. İnanıyorum ki vatandaşı ikna edeceğiz. İkna olmayan vatandaş azınlıkta olursa onlarında parası verilecek. Bu dairelerde yerleşim olduğu zaman daire bedelleri de artacaktır. Bunu da vatandaşlarımıza söyleyelim. dedi.

CHP Meclis Üyesi Mustafa NAĞAŞ; Daha önceden yapılan bu tür kamulaştırmalarda en büyük sorun 10 lira fiyat veriyorlar Pazarlık usulü ile 15-16 liraya arttırıla biliyordu. Vatandaş da 10 liraya ben verirsem , diğeri 15 liraya verir diye bekliyor. TOKİ 'nin bu bölgemizde yapmış olduğu binalarda sorumlu mütahitlerden dolayı inşaat kaliteleri düşüyor. Halkımıza yapılacak işin kaliteli olacağını anlatmalıyız.  Bu fiyatların artmayacağını vatandaşa anlatmalıyız. dedi.

Başkan bey; Her şey belli fiyatlarda artış olmayacak biz bu kadar uğraştık, artık vatandaş istemiyorsa kendisi bilir. Büyük çoğunluk istiyorsa o zaman biz devreye gireceğiz. 60 dönümlük alana 100 trilyon kamulaştırma bedeli ödemeyeceğiz. Her kes yerinde, yurdun da kalsın. Borçlanmadan dairesi olsun istiyoruz. Buradaki sistem bunun üzerine kurulu. dedi.

 Buradaki daireleri lüks yapmazsak kendini finanse edemiyor. Bunlar hepsi oturulup hesap edildi. Ona göre böyle bir proje çıktı. Şu anda burada uygulayacağımız projenin aslı çıktı. Bire bir animasyonu yapıldı. Şimdi m2'leri belli 408 tane hak sahibine ne düşeceği belli, her şey formülüze edilmiş durumda. Biz yanlış yapabiliriz, duygusal davranabiliriz diye bağımsız bir firmayla çalıştık. Ekspertiz gibi arazi değerlendirilmesi yapıldı. Moloz bedelleri her yerde aynı, ağacı varsa onlar tespit edildi, hesaplandı. Bunun burdaki maliyeti bu dendi. Projeyi yapınca burda ne katma değer oluştu.? On birim oluştu. Herkese oranınca dağıtıldı. Bundan daha adil bir şey olamaz. Belediye olarak biz hiç bir şey almıyoruz. Sinanpaşa da Büyükşehir kendi arsayı topladığı için rant almak istedi. Bu arada spekülatörler girdi ve tıkandı. Burayı biz başarabilirsek. Sinanpaşaya da  bundan sonra yardımcı oluruz. Büyükşehir Sinanpaşa daki  arsa paylarını bize devrederse onu da çözümlemeye çalışırız. Bizim için çok büyük bir imkan olacak.

 

Başak mahallesi için arkadaşlar önümüzdeki Çarşamba günü ANKARA'ya gidiyorlar. Başak mahallesinde 3000 konut yapılacak bunla ilgili önümüzdeki günlerde vatandaşları çağırmaya başlayacağız.

Adana'da 80-100 bin konut yapabilsek buraya çok büyük bir katkı sağlarız. Ticaret Odasında onla ilgi bir brifing vermiştik.  Buradaki insanlarda Adana'daki müttehitlerde, esnaflarda böyle bir şeyi bekliyor. 50.000 konutta 20-30 bin tane insan çalışacak. Bunu savunmamız lazım. Tabiki projeleri vatandaşı gözeterek yapmak gerekiyor. İnşallah iyi netice alırız. Bu dönemde Adana dönüşüm olarak payını alamadı. Ama geçmiş dönemde yapılan 10.000'de az diyorum. Gelene baktığımızda 500.000'in %10'unu biz almalıydık. 50.000 konut olmalıydı. Özellikle güneydeki çarpık mahalleleri çok yüksek değil de, orta  yükseklikte vererek. Bunla ilgili bir rapor hazırlıyorum.

            Devlet göç oluşmuş bölgelerde süphanse yapsın diyorum. Bir katkı koysun, Kuzeyde 50'ye mal ettiğimiz yerleri buralarda vatandaşa 30'a verelim. Önerim KDV'yi almasın bu miktarı kendisi süphanse etsin. Vatandaşa maliyet getirmeden en kötü yerde bir daire Sosyal Konut verilirse Adana'da bu sıkıntılar giderilir. dedi.


 G Ü N D E M;
 

Gündem maddesini oluşturan; İlçemiz Cumhuriyet (Güzelevler) Mah. 11535 ada onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-B-3-D halihazır paftasında Uygulama İmar Planı   ile ilgili Başkanlığın 04.07.2011 gün ve 10/316 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2011 gün ve 13/5720 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar-Deprem ve Doğal Afetler-Ulaşım-Çevre ve Sağlık ile Mesken ve Gecekondu  Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Başkan bey; Sanayi Çarşısı ve Kanara yeri ile ilgili bilgi vermek istediğini söyledi.

Cuma günü Toprak Koruma Kuruluna katıldım. Orada bunlar kabul edildi. Kanara'nın kaldırılıp, Sanayi Çarşısı ile ilgili Tarım Kuruluna Büyükşehirin sunmuş olduğu 2 projemiz hakkında görüş almamız lazımdı. Orada bu konular hakkında ben bilgi sundum. Bu projeler kabul gördü. Sanayi Çarşısı Ali Hocalıda kıraç olan bölge. O bölgeyi seçtiğimiz için bize teşekkür ettiler. Bizim amacımız kıraç bir yeri değerlendirmekti. Mevcut olan kanarayı da kaldırmaktı. Olumlu görüş verdiler. Cuma günü kabul edildi.

 
CHP Meclis Üyesi Mustafa NAĞAŞ;  Bu tür küçük sanayi alanı yatırımında bazı şeylere dikkat etmek lazım. Örneğin; Organize sanayide bir küçük sanayi sitesi yapıldı, kimse gitmiyor, dükkanlar boş. dedi.

 
Başkan bey; Sanayi Çarşısını oradaki esnaflar istedi. Bu işi kolaylaştıran esnafın kendisi, yoksa 1000 esnafla biz nasıl uğraşırız. Kendileri gösterdi, biz de o alanı kıraç yere kaydırdık. İnşallah kanara da şehir içinden kalkarsa burası müze ve sanat galerisi olarak restore edilecek. Çevre faktörleri yol, ulaşım hepsi birlikte düşünüldü. İnşallah Yüreğir'in hayrına olacak.

 
CHP  Meclis Üyesi Mustafa ESENKURT; Kanaranın yerinin neresi olduğunu sordu.

 
Başkan Bey; Hayvan borsası olarak düşünülmüş olan yerde kanaranın kurulacağını söyledi. Burada %40 Özel İdarenin payı var. Şimdiki Kanara tarihi bir yapı ve mahallenin içinde kalmış, taşınacak olan yer, yerleşim yerinden uzak bir bölge, burada modern bir tesis yapılacak. Temiz, hijyenik bir ortam sağlanacak.

 
CHP Meclis Üyesi Mustafa ESENKURT; Kanaranın etrafına ahırlar oluşacak, bunlara yer bulmamız gerekebilir.

 
 Başkan bey; İçinde bir sürü ahırlar var. Dışarıya ahır yaptırmayacağız. Burdaki bizim şansımız etrafı imara açık değil, yapın desek de yaptıramayız. Sadece o bölgeye lokal 1000'lik, 5000'lik yapılacak, bir de köyün kendisi var. Başka alanlar imara açık değil. Zaten biz 100 dönümü imara açana kadar Toprak Kurulundan zorla izin aldık. Haklı olarak yapılaşmaya izin vermek istemiyorlar. Burada görev bize, Büyükşehire ve Valiliğe düşüyor.Bunları üst düzeylerle konuştuk. Çok güzel bir tesis yapılmış. 10-15 senedir atıl durumda. Yer hazinenin, kullanım hakkının %40'  bizim. Burada bir şey olacak olursa %40'da biz pay alacağız. %40 Özel İdarenin, %10 Ticaret Borsasının, %10 'da Akdeniz İhracatçılar Birliğinin payı var. Buradan çok iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Sanayide oraya gidince canlılık gelir oralara, oradaki esnaflarda faydalansın. dedi.

 
CHP Meclis Üyesi Muhammet YALÇIN; Misise giderken Organizenin arıtması var. İl genel Meclisinde geçen hafta dile geldi. Hem ASKİ'inin arıtması, hem de bu arıtma ile ilgili orda bir çabası vardı. Bizi telefonla aradılar. Siz Yüreğir Belediyesi olarak bu konuda ne yapıyorsunuz. dediler. Daha sonra buraya gidip keşif yapmışlar. Arıtma çalıştırıldığı zaman elektrik sarfiyatı çok olduğu için arıtmayı çalıştırmıyorlar. Buradan koku oldukça fazla yayılıyor. Yerleşim yerleri de var. Bununla ilgilenirseniz sevinirim başkanım. dedi.

 
Başkan bey;  Bu konu hakkında çevre müdürlüğünü de işin içine katalım. Burhan bey idari yazışma yapalım. Arıtmanın sürekli çalışması yönünde gerekli çalışmaları yapalım. dedi.

 

CHP Meclis Üyesi Mustafa ESENKURT; Akdeniz mahallesi önünde arıtma tesisi ihale yapılan şirket, bu işin profösyöneli değil, askeri ücretle elaman alıyor, işi bilen bir şirket değil. Bu tesisin yeniden yenilenmesi lazım. Yap-İşlet-Devret şeklinde yapılabilir. Burada değil Büyükşehir de ASKİ'nin genel kurulunda bunları dile getirmemiz lazım. dedi.

 

Başkan Bey; Çöp arıtmanın kokusunu giderilmesi ile ilgili bir kaç çalışma yaptılar. Koku azalmadı mı?

CHP Meclis Üyesi Mustafa ESENKURT; Koku kısmen azaldı. Benim bahsettiğim o artıkların kısmen alınıp, bir yerde depolanması lazım. %65'e kadar kurutulup depolanması gerekiyor. Şu an da hiç bir şey yapılmıyor. dedi.

 

CHP Meclis Üyesi Mustafa NAĞAŞ; Antep'deki arıtma tesisisin ihalesinin çok profesyonel Adana firmasına verildiğini söyledi. dedi.

 

CHP Meclis Üyesi Mustafa ESENKURT; ASKİ'nin yaptığı ihaleyle bu işin çözülmesinin mümkün olmayacağını söyledi. dedi.

 

AK Parti Meclis Üyesi Necati CENGİZ; Büyükşehire bu haftaki toplantıya gündem maddesi olarak bu konuyu götürelim. dedi.

 

CHP Meclis Üyesi Muhammet YALÇIN; ASKİ'de arıtma ihalesinin bir bütünlük içinde yapılırsa, ancak bu iş hal olur. Ama 8 parçaya bölünürse bu iş olmaz. ASKİ'dekiler ihaleyi 8-10 parçaya bölüyorlar. Sonra sonuç felaket. Bu işi bilen bir firmaya verseler. O firma bu görevi layıkıyla yerine getirir. dedi.

 

CHP Meclis Üyesi Mustafa NAĞAŞ;  Antep'deki arıtma tesisisin ihalesini alan Adana firmasından  bilgi alabiliriz. dedi.

 

Başkan bey; Büyükşehire bu haftaki toplantıya gündem maddesi olarak bu konuyu götürelim. Antep'deki arıtma tesisisin ihalesini alan Adana firmasından  da gerekirse bilgi alırız. dedi.

 

Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 05.07.2011 günü  Saat: 16.00’da  toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

 


OTURUM SONU:  16.35.de

        Mahmut ÇELİKCAN                           Fatma EVCİMİK                                  İrem SÜLÜ

           Meclis Başkanı                                     Meclis Katibi                                             Meclis Katibi

         Belediye Başkanı

 

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

TOPLANTI TARİHİ                :05.07.2011

TOPLANTI GÜN VE SAAT :SALI  günü  16.00.’de

KATILANLAR                                 :  35

KATILMAYAN                                : 2

MAZERETLİ                        :-                              

GÖREVLİ                                         : -

 

Belediye Meclisinin 05 TEMMUZ   günü saat 16.00’de olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Meclis 1.Başkanvekili   ) Mehmet YILDIZ ,   Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU,Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Mustafa ESENKURT, Necati CENGİZ ,Ömer AYGÜN, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Muhammet YALÇIN, Mustafa NAĞAŞ, Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL,Fikret DOĞAN, Hüseyin TUMLUKOLCU,  Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ  ve Veysel KOKAÇYA’nın katılımları, Enver DALKIRAN ve Salih SARI'nın mazeretli olmalarına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından  açıldı.

 

 

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 04.07.2011 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.
 

G Ü N D E M;


Gündem maddesini oluşturan;  İlçemiz Karşıyaka (Yenidoğan) mahallesi 3063 ada onaylı  1/1000 ölçekli 034-B-03-B-3-A  ve 034-B-03-B-3-B  halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği   ile ilgili Başkanlığın 05.07.2011 gün ve 10/320 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar- İnsan Hakları-Altyapı Hizmetleri-Deprem ve Doğal Afetler-Tarife ile Mesken ve Gecekondu komisyonları raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

 

Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 06.07.2011 günü  Saat: 16.00’da  toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

 


OTURUM SONU:  16.15.de


        Mehmet YILDIZ                            Fatma EVCİMİK                                  İrem SÜLÜ

           Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                               Meclis Katibi

         Meclis 1.Başkanvekili

 

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

TOPLANTI TARİHİ                :06.07.2011

TOPLANTI GÜN VE SAAT :ÇARŞAMBA  günü  16.00.’da

KATILANLAR                                 :  36

KATILMAYAN                                : 2

MAZERETLİ                                     :-                              

GÖREVLİ                                         : -

 

Belediye Meclisinin 06 TEMMUZ   günü saat 16.00’da olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı  ) Mahmut ÇELİKCAN ,   Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU,Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Mustafa ESENKURT, Necati CENGİZ ,Ömer AYGÜN, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Muhammet YALÇIN, Mustafa NAĞAŞ, Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL,Fikret DOĞAN, Hüseyin TUMLUKOLCU,  Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ  ve Veysel KOKAÇYA’nın katılımları, Enver DALKIRAN ve Salih SARI'nın mazeretli olmalarına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından  açıldı.

 

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 05.07.2011 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Gündeme geçilmeden önce MHP Meclis Üyesi Uğur İsa CEYLAN; Kurulmuş olan 60.Hükümetin Memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Adana'mıza hayırlı yatırımlar yapılmasını arzu ediyorum.

 

Ortak aklın şu anda Büyükşehirde yürüdüğü bu dönemde kavşaklar ve bulvarlar düzenleniyor. Yüreğir'e ne zaman sıra gelir onu özellikle şahsınıza ve meclis üyelerimize istirham ediyorum.

 

Karataş Caddesi Devlet Hastanesinin orası sizinde malumunuz bir facia, gerçekten insanlar orada ızdırap çekiyorlar.

 

Kozan Bulvarına bağlanması gereken Metro Yolunun altında bir köprü yapılarak. Buranın Kozan Yolu Kavşağına bağlanması gerekir. Orada halen bir faaliyet yok.

 

Çukurova ve Süleyman Vahit Caddeleri en son ihale aşamasına gelinmiş. 

 

Başkan Bey; Koza Bulvarından mı? Kozan  Yolundan mı bahsedildiğini sordu.

 

MHP Meclis Üyesi Uğur İsa CEYLAN; Metro altı Sarıçam Deresi üzerinden bir bağlantı yapılırsa trafik çok ciddi anlamda rahatlar diye düşünüyorum. Kozan Bulvarına bağlantı olacak. Bahsettiğim olay bu.

 

Kaldırım işgallerinede değinmek istiyorum. İnsanlar kaldırımı işgal etmişler yola geçmiş durumdalar. Zabıta Ekiplerinin sizin talimatınızla harekete geçmesi ve bu konuyu çözümlemesi  gerekiyor. Ogün ben gördüm Temizlik İşleri aracımız kaldırım kenarını bulvarlar üzerindeki temizliğini yapamıyor. Yapabilmesi de mümkün değil, her taraf işgal edilmiş durumda. Ben temizlik aracı şoförüyle de konuştum. Gerçekten çok ciddi bir sıkıntı var. Burada kaynak göstermenizi özellikle istirham ediyorum.

 

Kaçak yapılaşmanında bazı yerlerde tutanak tutulmadığını  görüyoruz. Burada isim söylememize gerek yok. Belediye hepimizin biz hepimizde bu geminin içerisindeyiz. Burada Zabıta arkadaşlarımız gittiğinde kaçak yapıyla ilgili tutanak tutsunlar. Ellerinde en az tutanak olsun. Zabıta Ekiplerimiz önce ihtar veriyor, sonra tutanak tutuyor, aradan 15 gün geçiyor, bu arada  inşaat bitmiş oluyor. Yapacağımız bir şey kalmıyor. Ben bunu da rica edeceğim. dedi.  

 

CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK; Koza Bulvarı dediğiniz doğru. Kozan yoluna regülatör köprünün devamının bağlanması buradaki trafiği rahatlatacak. Birde güneydeki bağlantıyı rahatlatacak bir Koza Bulvarı bağlantısı için  şu an Büyükşehir de bir çalışma var Murat Başkan da biliyor bu işi. Ama hep alttan alıyorlardı. Şu anda yeni yeni inisiyatife aldılar. Onu da hızlandırırlarsa yüreğir biraz rahatlamış olur. dedi.

 

Başkan bey; Kaldırım işgalleri Büyükşehirle ilgili burada yetki onlarda.

 

Özellikle Çukurova, Süleyman Vahit, Kozan Caddesi, Kozan yolu Büyükşehirin sorumluluğunda. Ertuğrul bey bizim burada yapabileceğimiz bir şey varmı. Yani Büyükşehir'e ait olan caddelerde  Zabıta olarak işgallere müdahale edebilir miyiz. Arkadaşlarımız da duysun diye söylüyorum. Burada bir yetki sorunu var.

 

Ertuğrul Bey; Büyükşehirin ana caddelerde sorumlu olduğu alanlarda İlçe Belediyesi olarak bizim bir yetkimiz yoktur. Müdahale hakkımız da yoktur. Sadece Büyükşehir isterse yardımcı olabiliriz. Bizim Zabıtamızın o görev alanında başına bir şey gelse sorumlusu biz oluyoruz.  dedi.

 

Başkan bey; Bizde bu kaldırım işgalleri için Büyükşehire bir yazı yazalım. Yazılı bir talep gelirse bizlerde yardımcı olacağımızı bildirelim. Biz müdahil olamıyoruz. Cezada yazamıyoruz. Bu yönde sıkıntılarımız var. Büyükşehir bu anlamda bizi yetkilendirirse biz yardımcı olabiliriz.

 

Kaçak yapılaşma önemli bir konu, encümene de zaman zaman bu konu ile ilgili yazılar geliyor. Bu bir sosyal sorun, vatandaşlara ruhsat almaları için süre veriyoruz. Eğer kötü niyetli ise savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Hata hep bizde, sizde veya belediyede değil, vatandaşta var. O gün Toprak Kurulunda da söyledim. Benim, belediyenin ve meclisin yetkisi olsa sıfırdan projesini verip, ruhsatlandıracağız. Yeterki kaçak yapmasın. Maalesef böyle bir yetkimiz yok. Bu yüreğirde ciddi bir konu, sadece bizde değil, Seyhanda da sıkıntı var. Sizlerde, bizde vatandaşı uyaracağız. Dinlemiyorsa gereğini yapacağız.

Gündeme geçmeden dün 2 tane uzman çavuşumuzu alçakça katledenleri buradan kınıyorum. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını diliyoruz. Allah Şehitlerimizin ruhunu şad etsin. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. dedi.

 

G Ü N D E M;

Gündem maddesini oluşturan;  İlçemiz Ulubatlı Hasan Mahallesi 2676,2677,2678,2691,2692,2794 ve 2795 nolu adalar onaylı 1/1000 ölçekli N34-C-23-C-1-C ve N34-C-23-C-4-B halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği   ile ilgili Başkanlığın 06.07.2011 gün ve 10/323 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar-Kentsel Dönüşüm-Eğitim Kültür Spor - Ulaşım ile Halkla İlişkiler   Komisyonları raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 07.07.2011 günü  Saat: 16.00’da  toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

 


OTURUM SONU:  16.25.de
        Mahmut ÇELİKCAN                           Fatma EVCİMİK                                  İrem SÜLÜ

           Meclis Başkanı                                     Meclis Katibi                                             Meclis Katibi

         Belediye Başkanı


T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİTOPLANTI TARİHİ                :07.07.2011

TOPLANTI GÜN VE SAAT :PERŞEMBE  günü  16.00.’da

KATILANLAR                                 :  36

KATILMAYAN                                : 2

MAZERETLİ                        :-                              

GÖREVLİ                                         : -

 

Belediye Meclisinin 07 TEMMUZ   günü saat 16.00’da olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı  ) Mahmut ÇELİKCAN ,   Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU,Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Mustafa ESENKURT, Necati CENGİZ ,Ömer AYGÜN, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Muhammet YALÇIN, Mustafa NAĞAŞ, Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL,Fikret DOĞAN, Hüseyin TUMLUKOLCU,  Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ  ve Veysel KOKAÇYA’nın katılımları, Enver DALKIRAN ve Salih SARI'nın mazeretli olmalarına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından  açıldı.

 

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 06.07.2011 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

G Ü N D E M;

 

Gündemin 1. maddesini oluşturan; İlçemiz Cumhuriyet (Başak) Mahallesi 1160 ada 1565 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-A-4-B halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 07.07.2011 gün ve 10/327 sayılı yazısı ekinde gelen  Bayındırlık İmar-Plan Bütçe-Çevre ve Sağlık - AB ve Dış İlişkiler ile Kanunlar Komisyonları  raporu okundu, görüşülmesi yapıldı; 

 

Gündemin okunmasından sonra söz alan MHP Meclis Üyesi Uğur İsa CEYLAN;  Bu dosya komisyondan geçmiş ben o gün yoktum. Hiç kimsenin yatırımına karşı değiliz. Burada sanıyorum, arkadaşlar hepsi aynı şekilde düşünüyor. Bu düşünülen alan 17 bin küsür metre üzerinde, 5 binlikte turistlik tesis alanı olarak gözükmekte. Bu alanda 20 yıldır kaçak yapılaşma devam edip gidiyor. Şu anda bu alanda 14 civarında villa şeklinde motel olarak kullanılıyor. Havuz var, 1000 kişilik bar şeklinde oyun salonu var, 500 kişilik restorantı var,. 2008 yılında 4 ayrı bina için 98'er metre A, B,C,D şeklinde ruhsat alınmış. Bu motelde 4 oda şeklinde alınan ruhsatları arkadaşlarımız 6 oda yapmışlar. 2 odanın tamamının ruhsatı yok. Fiilen şu anda yani ortada. Bu 4 oda ruhsatı alınan odanın işlemleri devam ediyor ve çalışmakta. İskanı alınan bir tek oda için alınmış, 3 oda ruhsatlı alanında iskanı alınmamış. Sanıyorum. kapasiteyle alacaklı Maliye açısından vergi kaçırma olayı var, burada. Ben öyle gördüm. Bu tabiki bizim bölümümüz değil. Arkadaşlarımız tekrar dönmüşler bizden 2010 yılında 1883 m2 için 5 katlı bir otel binası inşa etmişler, petrolün arkasından bunun iskanını almadan LPG'ye müracaat etmişler. Şu an LPG talepleri var. Burada bu 17 bin m2'nin içerisinde % 70'i kaçak, ayrıca en son yapılan ruhsatı alınan, 2010 yılında yapılan otelle petrolün arasında 10 m yok. Güvenlik şeridinin içerisinde,ya otelden vazgeçecekler, yada petrolden vazgeçecekler. Kaldı ki LPG ruhsatı vermemiz ben burada hukukende uygun görmüyorum. İmar olarak da sakıncalı görüyorum. Plan içerisinde bırakılması gereken yollar açılmamış, 17 bin m2'nin içerisindeki o yolları da kullanmışlar. Ben 5 kere gittim. Burada meclis üyeleri arkadaşlarımıza ve şahsınıza bilgi veriyorum. Biz burada kimsenin düşmanı falan değilim. Ben şahsım ve grubum adına söz aldım. ve biz burada red oyu kullanacağız. Başkanlığında ayrı bir görüşü varsa saygı duyarız. Burada yanlış işler zinciri almış başını gitmiş. Bilgilerinize arz ettim. Teşekkür ediyorum. dedi.
 

Başkan bey; Kaçak işini bilmiyoruz. Kayıtlara girdi. O bahsettiğimiz konuları arkadaşlara talimat olarak veriyoruz. Onlar hem bana, hem meclisteki arkadaşlara bilgi versinler.

 LPG ile ilgili bizim görevimiz. 5000'liğe uygun 1000'lik yapmak, şimdi 5000'lik geçmişte ne zaman alınmış tahminen 2008'de, 5000'likte diyor ki 18.07.2008 tarih ve 104 sayılı karar ile kesinleşen 4.Etap 1/5000'lik ölçekli Nazım İmar Planında görüldüğü gibi Akaryakıt ve LPG yani biz 5000'ligin dışında bunla ilgili diyorum, o diğer konular ayrı bir konu ona ben baktıracağım. O tesisi dışarıdan görmüşüm bilmiyorum. Arkadaşlara baktıracağım. Orda sıkıntı varsa gereğini yapacağız. Şimdi biz 1000'liğin dışında 5000'liğe aykırı bir 1000'lik yaparsak mevzuata aykırı olur. Burada Akaryakıt ve LPG olarak 1000'liğe aldığım bilgiye göre uygundur.

Bu tip teknik konularda teknik rapor olsun dosyada dedik ve dosyada arkadaşımız teknik raporunu yazdı, imzaladı. Bu bizleri rahatlatır. Çünkü biz teknik ayrıntıları bilemeyiz. Teknik arkadaşımız bunu rapor halinde dökmüş, Raporda diyor ki; Mevcut imar durumunda (Ek2) taralı alan içine, hacmine bağlı olmak kaydı ve en yakın yapı yaklaşım sınırları (Ek1) göz önüne alınmak kaydı ile LPG yer altı tankı yapılabilir.  Bu raporu teknik arkadaşımız talimatımız üzerine hazırladı.

 

MHP Meclis Üyesi Uğur İsa CEYLAN; O raporu okudum kanuna göre itimat etmiyorum. Açıkça söylüyorum 10 m mesafe bile yok. Raporu kim hazırlamış, neye dayanarak yapmış onu da bilemiyorum.

 
Başkan Bey; Hukuksuz bir şeş varsa bu arkadaşımız sorumlu olacak.

 
MHP Meclis Üyesi Uğur İsa CEYLAN; Oradaki güvenlik şeridi mesafesini internetten arkadaşlar çıkarabilirler. 50-35 metre  mesafe olması gerekiyor. Burada 10 m den daha az bir mesafe var. 35 metre nerde. Ayrıca 2008'de LPG'yi almış işletmiş dönmüş, 2010'da bizden motel ruhsatı almış, LPG'nin dibine otel dikmiş.

 
Başkan Bey; Otel konuları ve diğer konular ayrı, onlar incelenecek. Bu konunun dışında. Biz bu dosya 5000'liği, 1000'liği red etmemiz pek uygun değil. Uygun değilse zaten yaptığımız hatayı da Büyükşehir düzeltir. Orada düzeltmezse hukuk düzeltir. Bu dosya oylamaya sunulacak, oylamaya göre evet yada hayır denecek. Bu tip konularda özellikle arkadaşlardan teknik rapor istiyoruz. Mevzuatlara uygun diye rapor hazırlanmış. Bizim dediğimiz konu 5000'liğe uygun mu değil mi. Öbür konuları inceleyeceğiz. Arkadaşlar not aldılar bize bilgi verecekler.

 
 CHP Meclis Üyesi Necmi ÖZCANLI; 5000'liğe uygun ise yapacak bir şek yok.

1-Bu bölgenin 5000'liği 25 binlikten dolayı iptal mi orda endişem var.

2-Meclis üyelerimizi rahatlatmak için bir hukuk görüşü alsakmı,

 3-Burada biz red ediyoruz. Öbürleri kabul ediyor deyip Büyükşehirdemi bunu irdelesek diye endişelerim var. Ancak bir yatırımcının önünüde kapatmak hiç niyetim değil. Ama yasal olmayan bir işede  evet demek içimden gelmiyor. Endişelerim var, tereddütlerim var, acaba bir hukuk görüşü alsak mı. LPG 5000'lik te işlenirken o otel binası yok olduğu için LPG verilmiş ise şu anda bina varsa o zamanki verilen LPG iptal mi edilecek, otel mi iptal edilecek. Bir tarafa da haksızlık yapmak istemiyorum ama acaba bunu ertelesek bir hukuk görüşüyle ciddi bir inceleme mi yapsak diye aklımdan geçiyor. Teşekkür ederim. dedi.

 

Meclis Üyesi Mustafa ESENKURT; Benim bir önerim olmuştu, daha önce sizlere aynı şeyi tekrar ediyorum. Akaryakıt LPG istasyonu yapılacak yerin diğer tesisten ayrılmasını talep etmiştim ben. Eğer onu mal sahibi gerçekleştirirse zaten bir problem yok. Ama şimdi otelde, kamping alanıda hepsi birbirine girmiş ayırt etme şansımız yok. Ortada bir kargaşa var, bana göre en büyük sorun orda. İsterseniz tekrar komisyona gönderelim. Böyle bir talebi arkadaşlar yerine getirirlerse hiçbir arkadaşın itirazı yok. Şu anda bir karmaşa var. İstasyon nerde başlıyor, nerde bitiyor belli değil. dedi.

CHP Meclis Üyesi Hayrettin KAYA; Komisyonda bu konuyu tartıştık. En son Urfa'da bir petrol istasyonuda  patlayınca bizler tedirgin olduk. Dolayısıyla komisyonda Mustafa ESENKURT'un güzel bir önerisi oldu. Eğer o şekilde olursa sorun çıkmaz. dedi.
 

Başkan bey; Tabi aslında şehir içerisine baktığımızda petrol istasyonu çok. Bundan daha vahim. Baraj yolundaki yanında, sağında, solunda işletmeler var. Aslında bunlarda hiç uygun değil. Şanlıurfa dakinde  denetimle ilgili ihmal var, sıkıntılar var ona riayet edilmemiş. Bence de şehir içinde olmaması kanaatindeyim. Ama önümüzde mevzuat var. Bu konuları yatırımcı açısından çok uzun meclisin gündeminde  tutmak doğru bir şey değil. Biz evet, hayır irademizi koyup meclis kararını Büyükşehire göndermek. Burada aldığımız karar bir görüş niteliğinde. Büyükşehir meclisi son noktayı koyar. Ya aynen kabul eder, yada tadilen  onaylanır. Burada böyle sıkıntılar varsa meclisin iradesiyle tekrar düzenleme şerhi koyulabilir. Bu şekilde yatırımcıyıda engellememiş olabiliriz.dedi. 

 

AK Parti Grup Sözcüsü Yaşar TURAN; Komisyon Raporunun kabul edilmesini teklif etti.

 

 AK Parti Meclis Üyesi Hasan KARAOĞLU; Bu dosya 6 aydır meclis gündeminde komisyonda daha öncede ilgili müdürlüğü geri iade edildi. Şu an tekrar komisyona geldi. Bu şekilde tekrar komisyona havale edilirse meclis kendi içerisindeki iradeyi kuramadı anlamı çıkar. Bu dosyanın kabul ve red olması gerekir. Çekimcesi olan arkadaşlar onu ortaya koysun. Kabul edenler kabul etsin. Mal sahibide kabul etmezse yasal hakkını arasın.

 
Başkan Bey; Mevcut yapılanma ayrılması kaydıyla diyebilirsek bu şekilde karar çıkabilir.

 
MHP Meclis Üyesi Uğur İsa CEYLAN; Yönetim şirketi, mal sahibi işi doğru olarak halletmek istemiyor, yoksa 3 ay önce çıkmıştı. Petrolden ayırsaydı, adam gibi düzenleme yapsaydı. bende yatırımcıyım. İşini doğru yapsaydı mecliste beklemezdi.

 
Başkan Bey; Aykırı teklif olduğu için ben kendi teklifimi diyorum. LPG Akaryakıt istasyonunun diğer tesislerinden ayrılmak kaydıyla komisyon raporunun (tadilen raporunun) kabulü, ayrılmak kaydıyla izin verilmesi.

CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK; Ayrılmaktan kasıt burada teknik elemanlar var. Nasıl hangi anlamda ayrılacak . Kararını yazarken daha detaylı olarak yazılacak. Bu hukuki bir görüş değil. Karar alırsak karar olmaz. Daha önce bu tesis şehir dışındaki alandı. Şehir dışındaki alanlarla ilgili müttesaplar var. İçinde petrol, konaklama tesisi .. vs. bir lejyonda sahip orası istenen ne daha önceki verilen ne biz bunları koymassak neye karar vereceğimizi tabiki bilemeyiz. Sonuç şu bizden ne isteniyor burada1/5000 liğe uygun LPG istasyonu ile ilgili 1000'lik kararı burada daha önce yapılmış konaklama tesisleri var. Onların ruhsatları ile ilgili merci Yüreğir Belediyesi eğer onlarla ilgili bir sorun varsa yinede burada inisiyatifini kullanacak Yüreğir Belediyesi LPG'ye LPG'nin yapılmasının çok farklı yapım koşulları var. Ben mimarım bu işlerin fiilen içinde olan birisiyim. Bu kararı aldıktan sonra Büyükşehire gidecek. Nazıma uygun olup olmadığı ile ilgili bir karar verilecek. Bu iş burada yine bitmiyor. Daha sonra bu binlik karara uygun olana bir proje çizilecek. Önce Bizim belediye geliyor. Proje imar durumuna uygun, Çekme mesafelerine uygun, Karayolları şartnamesine uygun, Enerji piyasası düzenlemesine uygun kıstaslar, kriterler sağlanmadan zaten burada ruhsat alamaz.

Açma ruhsatı ile ilgili Büyükşehir Belediyesi gayri sıhhi ruhsatı çok inceliyor. Zaten bunlarda ruhsat alamayabilir. En son yine bitmiş değil. Enerji kurulu düzenleme kuruluna geliyor, yine bitmiyor, petrol arası mesafeler, şartları tespit tutanağı bütün bu şartlar sağlanmadan LPG alamaz. Bizim burada yapacağımız şey sadece 5000'liğe uygun mu o kararı vermek şartları sağlarsa alır, sağlamazsa alamaz.

Bu meclisin yapması gereken 5000'liğe uygun LPG'nin kararını almaktadır. dedi.

 

MHP Meclis Üyesi Veysel KOKAÇYA; İmardan sorumlu bir bürokrat arkadaş varsa bir soru soracağım. Bu adamın yerini ayırdık. Peki bu zamana kadar buraya yaptığı masrafları ne olacak sil baştan mı başlayacak. dedi.

 

CHP Meclis Üyesi Mustafa ESENKURT; İstasyon 17 dönümün içinde yapılıyor, sınırı nerde başlıyor, bitiyor belli değil onları belirleyelim. Planda kamping alanı girişi gösterilmiş. Şu anda tesise girerken istasyon sahasının içerisinden giriyorsunuz. Ayrıca İsa beyin dediği yapılan otelle istasyonun arasında bir sürü karmaşa var. Orayı ifraz etmesi onlar için önemli bir para değil. Mal kendisinin. Zeynel beyin dediği.

5000'lik kaç sene önce yapılmış o günle bu gün arasında istasyonla ilgili yönetmelik değişmiş, şartlar değişmez, kurallar değişmez. Büyükşehirden döner diyor. Hayır dönmez, bizimde Karataş yolunda bir dostumuzun istasyonu var. E-5'de kavşakta 6 ay önce LPG istasyonu aldı. Aslında alamaz. 17 dönem içinde 2500 metreyi ifraz etmek bu kadar problem değil. Benim görüşüm bu başkanım. Başkan bey ifraz ile ilgili Mal sahiplerinden bir teklif varmıydı.

 

Şehir Plancısı  Kaan Bey; Başkanın daha çok yolla ayrılması ile ilgili bir teklif vardı. Sadece 5000'liğe uygun binlik teklif geldi. dedi.

MHP Meclis Üyesi Uğur İsa CEYLAN; Başkanım oteli yolun içine yapmışlar.

Başkan Bey; Bizim görevimiz 5000'liğe uygun binlik yapmak. Biz bunu burada red etsek bile anlam ifade etmez. Her türlü hukuki yolları, süreçler devam edecek.

CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK;
Fiziki engel var ise böyle bir ruhsat alma şansı yok. Hukuki temeli yok. Fiziki en gel koyalım olamaz.

AK Parti Meclis Üyesi Murat TÜRK; Teklifiniz şu açıdan uygun değil 5000'likte zaten burası tek parsel ayrı bir parsel değil, Kentsel Çalışma alanı ile Petrol İstasyonu aynı parsel içerisinde. Yani 5000'liğe uygun olmayan bir binlik teklif olmaz zaten. Parselle ayırıyorsunuz bu aynı parselin içerisi başkanım. dedi.

MHP Meclis Üyesi Hüseyin TUMLUKOLCU;  4 taraftan araçlar çıkacak şekilde yol olursa sizin dediğiniz uygun olur. dedi.

CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK; Fiziki engel Belediye Meclisinin yetkisi dahilinde olacağı bir karar değil. Bu ruhsatla ilgili meclis kararları imarla ilgili, fiziki engel diye bir karar  alamayız. dedi.ve  neticede yapılan oylamada Meclis Üyesi Mustafa ESENKURT, MHP Meclis üyeleri Uğur İsa CEYLAN, Bahtiyar BALABAN, Kadir BATMAZ, Hüseyin TUMLUKOLCU, Fikret DOĞAN ve Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, CHP Meclis Üyesi İbrahim LEBA'nın RED kararların rağmen komisyon raporunun aynen kabulüne oyçokluğu  ile karar verildi. 
 

Gündemin 2.maddesini oluşturan;  İlçemiz Balcalı Mahallesi 696 ve 699 nolu parseller onaylı 1/1000  ölçekli N34-C-22-B-2- C, N34-C-22-B-3-B, ve N34-C-23-A-1-B  halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği  ile ilgili Başkanlığın 07.07.2011 gün ve 10/328 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2011 gün ve 13/5718 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar-Tarife-Plan Bütçe-İnsan Hakları ile Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi. 

Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 08.07.2011 günü  Saat: 10.00’da  toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.


OTURUM SONU:  16.45.de


        Mahmut ÇELİKCAN                           Fatma EVCİMİK                                  İrem SÜLÜ

           Meclis Başkanı                                     Meclis Katibi                                             Meclis Katibi

         Belediye BaşkanıT.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ


TOPLANTI TARİHİ                     :08.07.2011

TOPLANTI GÜN VE SAAT          :CUMA   günü  10.00.’da

KATILANLAR                                  :  35

KATILMAYAN                                 : 3

MAZERETLİ                                     :-                                         

GÖREVLİ                                          : -

 

Belediye Meclisinin 08 TEMMUZ   günü saat 10.00’da olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı  ) Mahmut ÇELİKCAN , Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU,Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN,  Necati CENGİZ ,Ömer AYGÜN, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Muhammet YALÇIN, Mustafa NAĞAŞ, Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL,Fikret DOĞAN, Hüseyin TUMLUKOLCU,  Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ  ve Veysel KOKAÇYA’nın katılımları, Enver DALKIRAN, Mustafa ESENKURT ve Salih SARI'nın mazeretli olmalarına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından  açıldı.

 

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 07.07.2011 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

Gündeme geçilmeden önce şahsı adına söz alan CHP Meclis Üyesi Ertan SÜMER; Ortak akıl, ortak başarı ile yola çıkan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanvekili dün Seyhan Belediye Meclisini ziyaret etmiş.Bilgi ve sohbet anlamında bir takım görüşmeler yapmış. Zaman zaman İsa Beyin eleştirdiği, tenkit ettiği şeyler olmuştu. Bizde gerek büyükşehir meclis üyeleri arkadaşlarımız, gerekse sizlerin aracılığıyla ortak akıl, ortak başarı sloganının bulucusu Zihni Beyin önümüzdeki mecliste bizimde belediyemizi ziyaret etmesini, yüreğirin sorunlarını bizlerden dinlemesini. İlçemizde yıllardır alınmayan hakkımızı bu saatten sonra buradaki tüm meclis üyeleri arkadaşlarımızın söyleyeceği sorunları dile getireceği, bir ortamı beraber paylaşmak istediğimizi buradan sizlerin aracılığı ile iletmenizi istiyorum Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. dedi.

 

CHP Meclis Üyesi İbrahim LEBA; 3 gruptan 2'şer kişilik arkadaşlarla Büyükşehir Belediyesini ziyaret edip, Yüreğir'in sorunlarını anlatsın dedi.  

 

Başkan Bey; Geçen ay zihni bey yoktu. Bu ay bu ziyareti yapabiliriz. Ertan beyin dediği daha farklı. Zihni bey meclisimize gelsin, sorunlarımızı dinlesin, bilgi versin.İnşallah en yakın zamanda o da olur arkadaşlar.

 

Ak Parti grup sözcüsü Yaşar TURAN;  08.07.2011 tarihli gündeme 3.madde olarak Dede korkut Mah. Uygulama İmar Planı ve 4.madde olarak Üyelik seçilmesi ile ilgili dosyaların gündeme alınmasını teklif etti. Teklifler oybirliği ile kabul edildi.

 

G Ü N D E M;

 

Gündemin 1.maddesinin oluşturan; İlçemiz Karşıyaka (Atakent) Mahallesi 4902 ada 1 nolu parselin güney doğusunda yer alan kısım onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-A-2-D halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 08.07.2011 gün ve 10/331 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.06.2011 gün ve 13/5719 sayılı yazısı okunmasından sonra söz alan,

 

MHP Meclis Üyesi Uğur İsa CEYLAN; Normal vatandaşlardan, şirketlerden imara gelen dosyalar meclise ve komisyona geliyorlar. Bazı dosyalar eksikliklerinden dolayı meclis de bekliyor. Bu dosyaların eksikliklerini tamamlamak bizim görevimiz mi? Yoksa bu dosyayı getiren vatandaşın mı görevi. Bu dosyadaki eksiklikleri vatandaşın kendisinin tamamlaması gerekiyor. Bu dosyayı uzun süre meclisde kalmasın diye onaylamamız gerekiyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Öyle bir şey olamaz.

Sayın Başkanım  dün kürsüde söylediklerimi  bir ihbar olarak kabul ediyorum dediniz.Burada 2 kere ruhsat vermişiz. Orada petrol var, tesis var .Burada inşaatlar yapılıyor. Bu inşaatların yarısı kaçak, yarısı ruhsatlı. Belediye şimdiye kadar bunları görmemiş de. Dün benim söylediğim mi ihbar kabul ediliyor. Burada vatandaşla meclis üyelerinin karşı karşıya gelmesini istemeyiz. Ya burada belediye görevini yapmıyor. Burada bir şey illa biz söylediğimiz zaman mı belediye harekete geçiyor. Ben bunu söylemek istedim. Cevabını bekliyorum. Sağ olun dedi. 

 

AK Parti Meclis Üyesi Hasan KARAOĞLU; Dün kimseyi itham altına almadım. Bu dosya komisyondan geçti. Tekrar ilgili müdürlüğe iade edildi. 2. defa iade edilmesine gerek yok dedim. Meclis hür iradesini kullansın her kez hür iradesiyle oyunu kullansın. Dosya geçer ya da geçmez dedim. Söylediğim kelime aynen budur. Olayı farklı yönlere çekmeye çalışmayın. dedi.

 

Başkan Bey; Bizim veya bürokrat arkadaşlarımızın Yüreğirin her tarafını görmemiz mümkün değildir. O zaman Adana'da hatta Türkiye'de hiç kimse görevini yapmıyordur. Böyle bir şey söz konusu değildir. Bunu açık yüreklilikle ben ihbar kabul ediyorum dedim. Ben şahsım adına belediye başkanı olarak gerekli talimatı verdim. Bana bilgi getirecekler, bende mecliste bu bilgiyi arkadaşlara verdirteceğim.

Bizim bilgimiz olursa müdahale ederiz. Dün bu mecliste bu bilgiyi aldım. Müdahale için talimat verdim.

Dün Necmi Beyin sorduğu soru; 5000'likte burası iptal edilmiş mi, edilmemiş mi yerinde bir soruydu. Burada yanlışı fark edip müdahil edilmesi hepimizin görevidir. Önemli olan bu yanlışı görmektir. Son günlerde bir çok 5000'likler iptal edildi. Buna katılmamakla beraber yargı kararıdır. Saygı duyuyorum. Küçük bir işlem için yüreğirin büyük bir bölümünüde iptal etmek akılcı bir iş değil. İdare mahkemeleri, Uzman veya İhtisas mahkemeleri değil bilirkişi raporuna göre hareket ediyorlar. Üniversitenin küçük bir müdahalesiyle büyük bir alanı iptal ettiler. Kazımbaşerdeki yeşil alan yüzünden bütün yüreğirin 4.Etap'ını iptal etmişlerdi. Onu tekrar Büyükşehire götürdük. Yine  büyük bir kısmını iptal etmişler. Bu iptal ettikleri kesimin içerisinde Atakent'deki dini tesis yeri de maalesef var. Bu yüzden bu dosyayı müdürlüğüne iade edilmesini 5000'likler yapılana kadar müdürlüğünde bekletilmesini teklif ediyorum. dedi.

 

Görüşülmesi yapıldı ve neticede 1.İdare Mahkemesinin 13.04.2011 tarih 2010/1284 Esas- 2011/557 karar sayılı kararı ile 4. Etap 1/5000'lik Nazım İmar Planı İptal olduğundan, 1/1000 ölçekli İlçemiz Karşıyaka (Atakent) Mahallesi 4902 ada 1 nolu parselin Güney Doğusunda yer alan kısım onaylı  034-B-03-A-2-D halihazır paftalarında yer alan İmar Plan Değişikliği dosyasının müdürlüğüne iadesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 2.maddesini oluşturan; Meclis Tatili ile ilgili Başkanlığın 29.06.2011 gün ve 10/308 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede Başkanlık  teklifinin İşlerin yoğunluğu nedeniyle 2011 yılında tatil yapılmamasının kabulüne oybirliği ile karar verildi. 

 

Gündemin 3.maddesini oluşturan; İlçemiz Cumhuriyet (Dede Korkut) Mahallesi 4143 nolu ada onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-A-4-A halihazır paftasında Uygulama İmar Planı ile ilgili Başkanlığın 08.07.2011 gün ve 10/335 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.07.2011 gün ve 13/5977 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede  incelenmek üzere Bayındır İmar-Altyapı Hizmetleri-Kanunlar-AB ve Dış İlişkiler ile Eğitim Kültür Spor komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 4.maddesini oluşturan; Üyelik Seçimi ile ilgili Başkanlığın 07.07.2011 gün ve 10/332 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede  İstifa ile boşalan üyeliklerin yerine;Çevre ve Sağlık Komisyonuna Ertan SÜMER,  İnsan Hakları Komisyonuna İbrahim LEBA, AB ve Dış İlişkiler Komisyonuna Muhammet YALÇIN,  Mesken ve Gece Kondu Komisyonuna Necmettin ATAY, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonuna Necmi ÖZCANLI   ile Altyapı Hizmetleri Komisyonuna Fethi ÇOŞKUNTUNCEL seçilmişlerdir.

 

Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 01.08.2011 günü  Saat: 16.00’da  toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

 


OTURUM SONU:  10.30.da


        Mahmut ÇELİKCAN                        Fatma EVCİMİK                                  Mustafa ÇOBAN 

           Meclis Başkanı                                     Meclis Katibi                                             Meclis Katibi

         Belediye Başkanı