Temmuz 2011 Dönemi Meclis Gündemleri

T.C

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı: M.01.6.YÜR.0.10/309

Konu:Meclis Toplantısı                                                                                             29/06/2011

              

Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince  04,05,06,07 ve 08 Temmuz 2011  tarihlerinde  Saat.16.00’de olağan  olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

            Toplantıya ait gündemler aşağıya çıkartılmıştır.

            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                                Mahmut ÇELİKCAN 

                                                                                                                  Belediye Başkanı            

 

 04.07.2011 Pazartesi


1-İlçemiz Cumhuriyet (Güzelevler) Mah. 11535 ada onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-B-3-D halihazır paftasında Uygulama İmar Planı ile ilgili Başkanlığın 04.07.2011 gün ve 10/316 sayılı yazısı,

 

05.07.2011 Salı

1-İlçemiz Karşıyaka (Yenidoğan) mahallesi 3063 ada onaylı  1/1000 ölçekli 034-B-03-B-3-A  ve 034-B-03-B-3-B  halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar- İnsan Hakları- Altyapı Hizmetleri-Deprem ve Doğal Afetler-Tarife ile Mesken ve Gece Kondu  Komisyonları, 

 

06.07.2011 Çarşamba

1- İlçemiz Ulubatlı Hasan Mahallesi 2676,2677,2678,2691,2692,2794 ve 2795 nolu adalar onaylı 1/1000 ölçekli N34-C-23-C-1-C ve N34-C-23-C-4-B halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar-Kentsel Dönüşüm-Eğitim Kültür Spor - Ulaşım ile Halkla İlişkiler  Komisyonları,

07.07.2011 Perşembe

 

1- İlçemiz Cumhuriyet (Başak) Mahallesi 1160 ada 1565 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-A-4-B halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar-Plan Bütçe-Çevre ve Sağlık - AB ve Dış İlişkiler ile Kanunlar Komisyonları,

 

2-İlçemiz Balcalı Mahallesi 696 ve 699 nolu parseller onaylı 1/1000  ölçekli N34-C-22-B-2- C, N34-C-22-B-3-B, ve N34-C-23-A-1-B  halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile  ilgili Başkanlığın 07.07.2011 gün ve 10/328 sayılı yazısı,

 

08.07.2011 Cuma

1-İlçemiz Karşıyaka (Atakent) Mahallesi 4902 ada 1 nolu parselin güney doğusunda yer alan kısım onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-A-2-D halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 08.07.2011 gün ve 10/331 sayılı yazısı,

2-Meclis Tatili ile ilgili Başkanlığın 29.06.2011 gün ve 10/308 yazılı yazısı,