Haziran 2011 Dönemi Meclis Gündemleri

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı: M.01.6.YÜR.0.10/

Konu:Meclis Toplantısı                                                                                               31/05/2011
              

            Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince  06,07,08,09 ve 10 HAZİRAN 2011  tarihlerinde  Saat.16.00’da olağan  olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

            Toplantıya ait gündemler aşağıya çıkartılmıştır.

            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

 

                                                                                                   Mahmut ÇELİKCAN 
                                                                                                       Belediye Başkanı            
 

06.06.2011 PAZARTESİ 

1-Kadro İptali ile ilgili Başkanlığın 06.06.2011 gün ve 10/266 sayılı yazısı,

07.06.2011 SALI
 

1-İlçemiz Köprülü(Serinevler) Mahallesi 3323 ada ve 3324 ada onaylı 1/1000 ölçekli N34-c-23-d-4-b halihazır paftasında imar planı değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar- Eğitim Kültür Spor-Çevre ve Sağlık-Tarife  ile Plan Bütçe Komisyonu,

2- İlçemiz Karşıyaka (Atakent) mahallesi 1719 ada 298 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-03-a-2-c,  034-b-03-a-2-d,  034-b-03-a-3-a ve  034-b-03-a-3-b     halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği  ile ilgili  Bayındırlık İmar-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler-Çevre ve Sağlık-Kentsel Dönüşüm ile Mesken ve Gece Kondu Komisyonları 

08.06.2011  ÇARŞAMBA

1-İlçemiz Havutlu Mahallesi 250 ha.alanda Seyhan Mahallesi I.Bölge 17 ha alanda ve Seyhan Mahallesi II.Bölge 140 ha. Alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili     Bayındırlık İmar-Altyapı Hizmetleri-H.İlişkiler-Deprem ve Doğal Afetler ile İnsan Hakları Komisyonları,

2- İlçemiz Köprülü(K.Karabekir) Mahallesi 2243 ada 1 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli N34-C-23-D-4-A halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar-Kanunlar -Deprem ve Doğal Afetler-Halkla İlişkiler ile İnsan Hakları Komisyonları,  

 09.06.2011  PERŞEMBE

 1-İlçemiz Cumhuriyet (Başak) Mahallesi 1160 ada 1565 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-A-4-B halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 09.06.2011 gün ve 10/280 sayılı yazısı,

2-İlçemiz Karşıyaka (Yenidoğan) mahallesi 3063 ada onaylı  1/1000 ölçekli 034-B-03-B-3-A  ve 034-B-03-B-3-B    halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği  ile ilgili Başkanlığın 09.06.2011 gün ve 10/281 sayılı yazısı,

 
10.06.2011  CUMA

 

1- İlçemiz Ulubatlı Hasan Mahallesi 2676,2677,2678,2691,2692,2794 ve 2795 nolu adalar onaylı 1/1000 ölçekli N34-C-23-C-1-C ve N34-C-23-C-4-B halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 10.06.2011 gün ve 10/288 sayılı yazısı,