Mayıs 2011 Dönemi Meclis Gündemleri

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYESİ

 Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı: M.01.6.YÜR.0.10/

Konu:Meclis Toplantısı                                                                                               29/04/2011

              

Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince  02,03,04,05 ve 06 MAYIS 2011  tarihlerinde  Saat.16.00’da olağan  olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

            Toplantıya ait gündemler aşağıya çıkartılmıştır.

            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.


                                                                                                       Mahmut ÇELİKCAN 

                                                                                                       Belediye Başkanı        
    02 MAYIS 2011 PAZARTESİ

1-  2010 Mali Yılı Kesin Hesabı, Sayman Yönetim Dönemi Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili Başkanlığın 02.05.2011 gün ve 10/207 sayılı yazısı,03 MAYIS 2011 SALI

1-  4.364.000,00-TL'nin Aktarılması ile ilgili          Plan Bütçe-Kanunlar-Tarife-İnsan Hakları ve Ulaşım komisyonları Raporu,

2-  lçemiz Karşıyaka (Yavuzlar) Mahallesi 11415 ada 6 nolu parsel ve yakın çevresi Sinan paşa Kentsel Dönüşüm Alanı onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-02-b-2-a, 034-b-02-b-2-b, 034-b-02-b-2-d halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar,Çevre ve Sağlık, Kentsel Dönüşüm, Mesken ve Gecekondu, AB ve Dış İlişkiler  Komisyonları Raporu,
04 MAYIS 2011 ÇARŞAMBA

1-   İlçemiz Cumhuriyet (Başak) Mah. 1160 ada 1565 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-A-4-B  halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar, Hakla ilişkiler, Altyapı Hizmetleri, Deprem ve Doğal Afetler ile Kanunlar Komisyonları Raporu,

2-  Gayrimenkul Değerlendirilmesi ile ilgili Başkanlığın 04.05.2011 gün ve 10/215 sayılı yazısı,


 
05 MAYIS 2011 PERŞEMBE

1-  İlçemiz Havutlu Mahallesi 250 ha.alanda Seyhan Mahallesi I.Bölge 17 ha alanda ve Seyhan Mahallesi II.Bölge 140 ha. Alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili   Bayındırlık İmar, Ulaşım, AB ve Dış İlişkiler, Mesken ve Gecekondu, Altyapı Hizmetleri, Çevre ve Sağlık, Kentsel Dönüşüm   komisyonları Raporu,ö

2-   İlçemiz Karşıyaka (Atakent) mahallesi 1719 ada 298 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-03-a-2-c,  034-b-03-a-2-d,  034-b-03-a-3-a ve  034-b-03-a-3-b     halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği  ile ilgili Başkanlığın 05.05.2011 gün ve 10/221 sayılı yazısı, 
06 MAYIS 2011 CUMA

1-  Yakın Koruma (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün) ile ilgili Başkanlığın 06.05.2011 gün ve 10/229 sayılı yazısı,

2-  Yetki Devri (İlçemiz Koza Mahallesi 75 hektar alanda imar planı değişikliği) ile  ilgili Bayındırlık İmar-Kanunlar-Halkla İlişkiler  ile Eğitim Kültür Spor komisyonları Raporu,