Nisan 2011 Dönemi Meclis Tutanak Özetleri

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

TOPLANTI TARİHİ                   :04.04.2011

TOPLANTI GÜN VE SAAT         :PAZARTESİ   günü  16.00.’da

KATILANLAR                            :38

KATILMAYAN                           :-

MAZERETLİ                              :-

GÖREVLİ                                  : -

Belediye Meclisinin 04 NİSAN  günü saat 16.00’de olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı  ) Mahmut ÇELİKCAN,  Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Mustafa ESENKURT, Necati CENGİZ ,Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Muhammet YALÇIN, Mustafa NAĞAŞ, Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi COŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Hüseyin TUMLUKOLCU, Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ  ve Veysel KOKAÇYA’nın katılımları ile oturum başkan tarafından  açıldı.

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 07.03.2011 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Şahsı adına söz alan AK Parti Meclis Üyesi Hasan KARAOĞLU;  18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferinin 96.yılını onurla gururla Yüce Millet adına Kutlar, bir şehit torunu olarak aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu milletin birlik ve beraberlik içinde nice zaferler yaşamasını temenni ederim. 

Başkan Bey; Hasan Beyin dileklerine canı gönülden katılıyorum. 18 Mart'ta meclis olmadığı için şehitler gününü bugün anıyoruz. Şehitlerimizin ruhları şad olsun.

Gündeme geçilmeden önce; AK Parti Meclis Üyesi Yaşar TURAN; 08.04.2011 tarihli gündeme 2.madde olarak Tahsis dosyasının kabulünü teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi..


G Ü N D E M:         

                Gündemin 1.maddesini oluşturan; 2010 Yılı Faaliyet Raporu ile ilgili Başkanlığın 04.04.2011 gün ve 10/150 sayılı yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 31.03.2011 12/496 sayılı yazısı okunmasından sonra söz alan;


Başkan Bey;  Oylamaya geçmeden önce bizim bir teklifimiz var. 1 (bir) yıl gibi bir zamandır Büyükşehir Belediyesinde bekleyen Koza Mahallesi 75 hektar alanda olan dosyamız Büyükşehir meclisinden geçti. Burada İmar Uygulaması yapılması gerekiyor. Bu alan büyük olduğu için Yetki Devri ile Büyükşehir Belediyesine yaptıracağız.

Bugünkü meclis  gündemine 3.madde olarak Yetki Devri dosyasının kabulünü teklif etti.

Yetki Devri ile ilgili 3.Maddenin 2.madde olarak görüşülmesi teklif edildi.Teklif oybirliği ile kabul edildi. 

 2010 Yılı Faaliyet raporu görüşülmesi yapıldı ve neticede  incelenmek üzere Plan Bütçe-Halkla İlişkiler-Kanunlar ve İnsan Hakları Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.   

 Gündemin 2.maddesini oluşturan; Yetki Devri ile ilgili Başkanlığın 04.04.2011 gün ve 10/157 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04.04.2011 gün ve 13/2904 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede Bayındırlık İmar-Kanunlar- Halkla İlişkiler ile Eğitim Kültür  Spor komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.
           
 Gündemin 3.maddesini oluşturan;  5393 sayılı Belediye Kanununun 33.maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile encümen üyesi seçilmesi ile ilgili Başkanlığın 28.03.2011 gün ve 10/143 sayılı yazısı okunmasından sonra, Ak Parti Grubu Fatma EVCİMİK, İrem SÜLÜ, Atilla BARIŞIK ve Tarık ÖZÜNAL'ın, CHP ve MHP Grubu ise Hayrettin KAYA ve Hüseyin TUMLUKOLCU'nun  encümen üyesi seçilmesi için teklif verdi. Neticede gizli oy açık tasnifle yapılan oylama neticesinde Tarık ÖZÜNAL 20, Hayrettin KAYA 20, Hüseyin TUMLUKOLCU 20, İrem SÜLÜ 19, Fatma EVCİMİK 19 ve Atilla BARIŞIK 17 oy almış olup, Tarık ÖZÜNAL, Hayrettin KAYA ve Hüseyin TUMLUKOLCU encümen üyeliğine seçilmişlerdir.

Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 05.04.2011 günü  Saat: 16.00’da toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

 OTURUM SONU:  16.40.da


     Mahmut ÇELİKCAN                             İrem SÜLÜ                                 Hasan KARAOĞLU        

        Meclis Başkanı                                Meclis Katibi                              Meclis Katibi

       Belediye Başkanı   

T.C.

 YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

 


TOPLANTI TARİHİ                   :05.04.2011

TOPLANTI GÜN VE SAAT       :SALI   günü  16.00.’da

KATILANLAR                          :37

KATILMAYAN                         :-

MAZERETLİ                            :-

GÖREVLİ                               : -Belediye Meclisinin 05 NİSAN  günü saat 16.00’de olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Meclis 1.Başkanvekili ) Celal TURAN,  Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK, Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Mustafa ESENKURT, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Muhammet YALÇIN, Mustafa NAĞAŞ, Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi COŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Hüseyin TUMLUKOLCU, Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ  ve Veysel KOKAÇYA’nın katılımları ile oturum başkan tarafından  açıldı.

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 04.04.2011 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 G Ü N D E M:

Gündemin 1.maddesini oluşturan; 4.364.000,00-TL'nin Aktarılması ile ilgili Başkanlığın 04.04.2011 gün ve 10/151 sayılı yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2011 gün ve 12/466 sayılı yazısı okunmasından sonra;

Meclis Başkanvekili Celal TURAN; Bu konu hakkında Mali Hizmetler Müdürü Meral ÇETİN'den kısa bir bilgi istedi.

Mali Hizmetler Müdürü Meral ÇETİN; Belediyemizde bağlı bulunan tüm araçların bakımı, onarımı, akaryakıt ve sigorta giderleri Destek hizmetleri müdürlüğüne verilmiştir. Ayrıca güvenlik hizmetleri de aynı müdürlüğe aktarılmıştır dedi.
 4.364.000,00-TL'nin Aktarılmasının görüşülmesi yapıldı ve neticede Plan Bütçe-Kanunlar-Tarife-İnsan Hakları ve Ulaşım komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 2.maddesini oluşturan; 2010 yılı Denetim Komisyon Raporu ile ilgili Denetim Komisyonunun 30.03.2011 gün ve 1 sayılı raporu meclisin bilgisine sunulmasından sonra söz alan;

 CHP Meclis Üyesi Necmi ÖZCANLI;
Bu konunun böyle kısaca meclis katibi tarafından okunmasını doğru bulmuyorum. Komisyonda görevli birinin daha açıklayıcı bir şekilde bize bilgi vermesi daha doğru olurdu. Başkana ve Meclise önümüzdeki dönem içerisinde yapılabilecek tavsiyelerde ve önerilerde bulunabilirdi dedi.

AK Parti Grup Sözcüsü Yaşar TURAN; Komisyon çalışmalarımız hakkında açıklayıcı bilgiler vermek istiyordum. Ama Necmi Bey benden önce davrandı.

Meclisimiz tarafından seçilen Denetim komisyonumuz 2010 Mali Yılı Gelir-Gider hesaplarında denetim çalışması 18.03.2011 tarihinde tamamlanmış bulunmaktadır. Bu süreç içerisinde denetim faaliyetinin verimli bir şekilde yürütülmesi için Başkanımız Sayın Mahmut ÇELİKCAN nezdinde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gereken çalışma koşulları sağlanmış bulunmaktadır. Yapılan denetim hakkında açıklayıcı bilgi verdi. Harcama ve tasarruf için tavsiyelerde,önerilerde bulundu.

CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK;  Yapılan Denetim çalışmasında herhangi bir suç unsuru bulunup, bulunmadığını sordu.

Meclis Başkanvekili Celal TURAN; Bu konu hakkında hazırlanan rapor Başkanın bilgisine sunulacaktır. Konu hakkında herhangi bir suç unsuruna rastlanması halinde yasal süreç içerisinde gerekli işlem elbette yapılır. Bu durum başkanlık tarafından Valiliğe ve İçişleri Bakanlığına yazı ile bildirilmek zorundadır dedi.

MHP Meclis Üyesi Mustafa NAĞAŞ;  Ben 3.dönemdir denetleme komisyonundayım. Benim muhasebe konusunda bilgim var. Yaşar Bey'de Mali Müşavir konuyu bilir. Burada suç unsurunun nasıl olduğunu sanırım Zeynel Beyde anlamaz. Neden anlamaz kısaca anlatmaya çalışayım. Satın almada iki türlü ihale vardır. Birincisi ihale yolu, İkincisi küçük alımlarda ise teklif yoluyla yapılır.   Bu işler şu an dört dörtlük yapılıyor. Burada dikkat edilmesi gereken yapılan alımlarda fahiş fiyatlarla olup olmadığı , sürekli aynı yerden alınıp alınmadığı, siyasi amaçlar güdülerek belli kişilerden alınıp, alınmadığı konusunda dikkat edilmesi gerekiyor.

Bu tür konularla ilgili bir olay geçen yıl Başkanlık Makamına bildirildi. O firma ile şu an belediyemiz mahkemelik durumda. Biz bu denetimdeki raporumuzu  Başkan Beye bildirdik. Zeynel Bey isterse Başkan beyden bu konuda bilgi alabilir dedi.


Meclis Başkanvekili Celal TURAN; Evraklar gerekli yerlere iletildi. Bu konuda süreç zaten işliyor dedi.

Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 06.04.2011 günü  Saat: 16.00’da toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

 OTURUM SONU:  16.40.da


      Celal TURAN                                             İrem SÜLÜ                             Hasan KARAOĞLU        

     Meclis Başkanı                                          Meclis Katibi                          Meclis Katibi

 Meclis 1.Başkanvekili    T.C.

 YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

TOPLANTI TARİHİ              :06.04.2011

TOPLANTI GÜN VE SAAT   :ÇARŞAMBA günü  16.00.’da

KATILANLAR                      :37

KATILMAYAN                      :-

MAZERETLİ                         :1

GÖREVLİ                             : -


Belediye Meclisinin 06 NİSAN  günü saat 16.00’de olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı ) Mahmut ÇELİKCAN,  Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK, Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Mustafa ESENKURT, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Muhammet YALÇIN, Mustafa NAĞAŞ,  Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi COŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Hüseyin TUMLUKOLCU, Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ  ve Veysel KOKAÇYA’nın katılımları, Necmettin ATAY'ın mazeretli olmasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından  açıldı.

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 05.04.2011 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 G Ü N D E M:

Gündemin 1.maddesini oluşturan; 5393 sayılı belediye kanununun 19.maddesi uyarınca Belediye Başkanının toplantılarına katılmadığı durumlarda Belediye Meclisine Başkanlık edecek 1. ve 2.Meclis Başkanvekili ile 2 (iki) adet asıl, 2(iki) adet Yedek Meclis Katibi Üyenin Belediye Meclis Üyeleri arasından seçilmesi ile ilgili Başkanlığın 28.03.2011 gün ve 10/142 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede gizli oy açık tasnifle yapılan oylama neticesinde Mehmet YILDIZ 19, Salih SARI 19, Necmi ÖZCANLI 17, Uğur İsa CEYLAN 17 ve 1 geçersiz oy olup, 1.Başkanvekilliğine Mehmet YILDIZ ve 2.Başkanvekilliğine Salih SARI seçilmiştir.

 Meclis Katibi seçimi gizli oy açık tasnifle yapılan oylama neticesinde Asıl  Üyeliklere İrem SÜLÜ 18, Fatma EVCİMİK 18, Ahmet YÜZKECCİER 18, Fikret DOĞAN 18, Yedek Üyeliklere Mustafa ÇOBAN 19, Ömer AYGÜN 19, İbrahim LEBA 18, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL 18 oy almış olup Meclis Katibi Asil Üyeliğinde eşitlik olduğundan ikinci tur oylamaya geçilmiştir.

2.Tur Meclis Katibi Asil Üyeliği seçimi gizli oy açık tasnifle yapılan oylama neticesinde; İrem SÜLÜ 19, Fatma EVCİMİK 19, Ahmet YÜZKECCİER 18, Fikret DOĞAN 18 oy almış olup, Meclis Katibi Asil Üyeliğine İrem SÜLÜ ve Fatma EVCİMİK, Yedek Üyeliğine Mustafa ÇOBAN ve Ömer AYGÜN seçilmiştir.


Gündemin 2.maddesini oluşturan; 5393 sayılı belediye kanununun 24.maddesi uyarınca meclis İhtisas Komisyonları seçimine ait Başkanlığın 28.03.2011 gün ve 10/141 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede açık teklif ve açık oylama ile Bayındırlık İmar,Plan Bütçe, Kanunlar,Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür Spor, Kentsel Dönüşüm, Tarife, Halkla İlişkiler, Ulaşım, İnsan Hakları, Mesken ve Gecekondu, Altyapı, Deprem ve Doğal Afetler ile AB ve Dış İlişkiler Komisyonlarına 5'er adet üye seçilmişlerdir.


Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 07.04.2011 günü  Saat: 16.00’da toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

 OTURUM SONU:  18.10.da


Mahmut ÇELİKCAN                                  İrem SÜLÜ                             Hasan KARAOĞLU        

   Meclis Başkanı                                      Meclis Katibi                         Meclis Katibi

 Belediye Başkanı   


 T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

TOPLANTI TARİHİ              :07.04.2011

TOPLANTI GÜN VE SAAT   :PERŞEMBE günü  16.00.’da

KATILANLAR                      :37

KATILMAYAN                     :-

MAZERETLİ                        :1

GÖREVLİ                           : -


Belediye Meclisinin 07 NİSAN  günü saat 16.00’de olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı ) Mahmut ÇELİKCAN,  Abdulselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK, Hasan KARAOĞLU, Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Mustafa ESENKURT, Necati CENGİZ, Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Muhammet YALÇIN, Mustafa NAĞAŞ,  Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL,  Fikret DOĞAN, Hüseyin TUMLUKOLCU, Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ  ve Veysel KOKAÇYA’nın katılımları, Fethi COŞKUNTUNCEL' in mazeretli olmasına rağmen çoğunluk kurulduğundan oturum başkan tarafından  açıldı.

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 06.04.2011 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Gündeme geçilmeden önce CHP Meclis Üyesi Necmi ÖZCANLI;  Seçilen Başkanlık Divanını Kutluyorum. Kendi prensiplerine doğruluğu dürüstlüğü ilke edinmiş biriyim. Ben İşçilikten Genel Müdürlüğe kadar yükselmiş ve sanayicilik yapmış bir makine mühendisiyim. Oy kullanma dışında siyasette hiçbir işim olmamıştır. Çok ısrardan dolayı Meclis üyeliğini kabul ettim. Keşke daha önce siyasete girseydim. Yaşadığım yere daha faydalı olabilirdim diye düşünüyorum.  Meclis Başkanvekilliğine aday olurken amacım iddia yada caka  yapmak değildi. Bu meclisteki barışı ve birlikteliği devam ettirmekti.


CHP Meclis Üyesi Ertan SÜMER; Biz iki yıldır Mecliste hiç muhalefet yapmadık. Doğru olan herşeye evet dedik. Dün yapılan seçimlerde baskı yapıldığını düşünüyorum. Bu konuyu şahsım ve grubum adına üzülerek söylüyorum. Komisyon dağılımları daha düzenli olabilirdi. Gruplardaki güven çok önemlidir. Örneğin biz Mustafa NAĞAŞ'ı Denetim Komisyonuna seçtik. Gurup olarak  Zeynel beyin soru sormasını bile onaylamadık. Yazdığı raporu sorgulamadık. Yanlış bir şey olsa mutlaka bildirirdi. Partilerde güven çok önemlidir.

Başkanlık Divanında Encümen Üyeliğinde olduğu gibi CHP ve MHP'de olabilirdi. İki yıl boyunca yapılan oylamalarda hep oybirliği ile aile havasında meclis geçti.  Biz hizmet noktasında memleketi sizden daha çok severiz.


Başkan Bey; Hiç kimse kimseyi bu ülkeyi daha fazla sevdiği konusunda itham edemez.Sözlerinizi düzeltmenizi rica ediyorum. Dedi.


CHP Meclis Üyesi Ertan SÜMER;  Ben bu ilçede doğdum ve bu ilçede yaşadım. Bu yüzden bu ilçeyi sizden daha çok sevdiğimi  söylemek istedim. Tekrar düne dönecek olursak AK Parti grubundaki arkadaşlarım adına çok üzüldüm. Encümen üyeliğine seçilen arkadaşlarla görüştük.İstifaya hazırlar. Dilediğinizi Encümen Üyeliğine seçebilirsiniz. Basın hakkındaki sıkıntıdan da bahsetmek istiyorum.Buraya sadece olumlu yazı yazan gazeteler geliyor bu konuyu da belirtmek istedim. 

MHP Meclis Üyesi Uğur İsa CEYLAN; Burada 37 arkadaş görev yapıyoruz. Burada herkes hizmet yapmak için görev yapıyoruz. Bu geminin kaptanı sizsiniz iyi düşünün bu seçim adil olsaydı 37 arkadaş sizin arkanızda olurdu.

AK Parti Meclis Üyesi YAŞAR TURAN; Pazartesi ,Çarşamba günü iki seçim yaptık Necmi Bey kimlere güvendi, Ertan ve İsa Beylerin bizim baskı altında kaldığınızı  söyledi. Böyle bir baskı söz konusu değildir. 

İhtisas Komisyonları seçiminde bir anormallik yok. Biz Ak Parti grubu olarak seçimlerde hiçbir baskı altında kalmadığımızı ifade ediyorum. Diğer husus komisyon seçimleri kanunlara uygun, parti oranlarının yüzdelerine paralel olarak hesaplanıp dağılımları yapılmıştır.


Başkan Bey; Necmi Beyin adaylığını gurur ve nezaketle karşıladık. Ama başkanlık divanı seçimlerinde herhangi bir baskı unsuru yoktur. Siyasetin ayak oyunlarını bilmem.

Seçimler demokrasi ile yapılır burada da öyle oldu. Meclisimiz herkese açıktır, herkes gelebilir. Gelmemeleri için yasal bir engel yoktur.

 Demokrasilerde çoğunluğa göre yönetim seçilir. Bütün belediyelerde Başkanlık Divanı aynıdır. Çukurovada CHP'de, Sarıçamda MHP'de,  seçimler sayısal çoğunluğa göre yönetim seçilir.

Meclisimizde krediler için çıkan kararlar Yüreğir için kullanılıyor. Örneğin K.Başer Mh. 5.500 m'lik yeri Gençlik Merkezi projemiz var bunu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yaptıracağız. Biz burada hizmet için varız. Daha farklı kaynaklar bulmaya çalışıyoruz. Biz burada siyasi düşünmüyoruz. Bu tahsis için elimizden geleni yapıyoruz. İller Bankasından kredinin hızlı bir şekilde çıkmasını sağladık.

Biz Yüreğir için büyük çaba sarf ediyoruz. Ama Büyükşehir Belediyesi MHP'de olduğu için hiçbir komisyonda bize görev vermediler.

İktidarı düşünün 340 Milletvekili ile iktidar olmuş. Kalkın bize 3-5 bakanlığı verin diyemezsiniz. Ben isterdim ki  o arkadaş burada olsun yiğitçe burada konuşsun. Dedi. 

Başkanın bu konuşması üzerine Muhalefet meclis üyeleri, mecliste olmayan birinin arkasından konuşulmaz diyerek meclis salonunu terk ettiler.

Başkan Bey; Kılık kıyafet konusunda, biz 2 yıldır gerekli hassasiyeti gösterdik. Başsavcılığın bir hafta önce 28 Mart tarihli bir kararında;  09 Ekim 2005 tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Meclis Çalışma Yönetmeliğinin kılık kıyafete ilişkin bir hükmü bulunmadığı ve Meclis Üyelerinin de 657 ye tabi bir memur, işçi ve sözleşmeli personel olmadığı içinde başörtüsüyle girmesinin bir suç olmadığını ve Belediye Başkanı hakkında yapılan şikayetin  kovuşturmaya yer olmadığını açık ve net bir şekilde kararda belirtilmiştir.

Bizim gazetelerle sorunumuz yok. Sorunumuz hakaret ve iftiralarla ilgilidir. Dedi.  

G Ü N D E M:

Gündemin 1.maddesini oluşturan; İlçemiz Köprülü (Selahattin Eyyübi) Mahallesi 3001 ada 18 ve 19 nolu parseller onaylı 1/1000 ölçekli N34-C-23-C-4-A halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 04.04.2011 gün ve 10/152 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar- Plan Bütçe-Eğitim Kültür Spor-Tarife ile Mesken ve Gece Kondu Komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporlarının aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 2.maddesini oluşturan; İlçemiz Cumhuriyet (Başak) Mahallesi 1160 ada 1565 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-A-4-B halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği   ile ilgili  Başkanlığın 04.04.2011 gün ve 10/152 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar, Halkla İlişkiler, Altyapı Hizmetleri, Deprem ve Doğal Afetler ile Kanunlar komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede dosya üzerinde tetkik ve incelemeler bitmediğinden dosyanın tekrar incelenmek üzere Bayındırlık İmar, Halkla İlişkiler, Altyapı Hizmetleri, Deprem ve Doğal Afetler ile Kanunlar komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3.maddesini oluşturan; Yetki ile ilgili Başkanlığın 07.04.2011 gün ve 12/527 sayılı yazısı ekinde gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07.04.2011 gün ve 12/527 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.


Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 08.04.2011 günü  Saat: 16.00’da toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

 OTURUM SONU:  16.55.de


Mahmut ÇELİKCAN                               Fatma EVCİMİK                          İrem SÜLÜ        

   Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                              Meclis Katibi

 Belediye Başkanı    T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

 TUTANAK ÖZETİ

TOPLANTI TARİHİ              :08.04.2011

TOPLANTI GÜN VE SAAT   :PERŞEMBE günü  16.00.’da

KATILANLAR                      :37

KATILMAYAN                      :-

MAZERETLİ                         :-

GÖREVLİ                             : -


Belediye Meclisinin 07 NİSAN  günü saat 16.00’de olağan  olarak yapılan toplantısında  Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı  ) Mahmut ÇELİKCAN,   Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU,Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Mustafa ESENKURT, Necati CENGİZ ,Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Muhammet YALÇIN, Mustafa NAĞAŞ, Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi COŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Hüseyin TUMLUKOLCU, Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ  ve Veysel KOKAÇYA’nın katılımları ile oturum başkan tarafından  açıldı.

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 07.04.2011 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Gündeme geçilmeden önce Ak Parti Meclis Üyesi Tarık ÖZÜNAL; Sayın Başkan dünkü meclis toplantısında ve bazı yerel gazetelerde hakkımda haksız yere sözler sarfedilmiş. Bu sözleri hiç şık bulmadım aileme kimse laf edemez. Kötü söz sahibine aittir. Onurumu korumak size kalmadı. Benim onurum ve gururum sizi hiç ilgilendirmez. Siz 2010 yılından önce bana encümen üyesi ve başkan yardımcılığı yapacağımı söylemiştiniz. Bu vaatlerinizi yerine getirmediniz. Daha sonra imza toplayarak beni arkadaşlarımla karşı karşıya getirdiniz.Onurumla gururumla oynadınız. Ben İlçe Teşkilatındaki toplantıda Encümen Üyesi aday adayı olduğumu açıkça ifade etmiştim. Ancak siz babamın başka partide adı geçmesinden dolayı hissi davranarak encümen üyeliğine aday olmamı istemediniz. Benim seçimlere kadar arkadaşlarımla bu konuda görüşmem olmamıştır. Benim partimle ve arkadaşlarımla sorunum yoktur. Siz encümen üyeliğimi isteseydiniz konu bu aşamaya gelmeyecekti.  Benim bir oyum var . kullandım. Benim tepkim ne partime ne de arkadaşlarımadır. Benim tepkim sizedir. Bu meclis hür iradesiyle beni encümen üyesi seçmiştir. Sayın Başkanım biz burada bir aileyiz. Sizin bize ağabeylik yapmanız gerekirdi

Son kez tekrar söylüyorum. Benim Ak Parti ve Meclis Üyesi arkadaşlarımla hiçbir sorunum yoktur. Meclis Beni kendi hür iradesiyle Encümen üyeliğine seçmiştir. Saygılar sunarım.dedi.  


MHP  Meclis Hüseyin TUMLUKOLCU; 14-21 Mart Kutlu Doğum Haftasının tüm islam alemine hayırlı olmasını diliyorum.dedi.

CHP  Meclis Muhammet YALÇIN; Meclis açılırken hoş olmayan konular yaşamaya başladık. Başkanımızın bu konulara müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum.

Dün Sivil Toplum Örgütleriyle bir araya geldik. 6 büyük müteahhidin yatırım projelerini çekip  Adana'yı terk ettiğini belirttiler. Biz inşaat sektörüyle ayakta duruyoruz. İnşaatla ilgili yatırımları Adana'ya çekmek için imarla ilgili gerekli yoğunlukların verilerek yatırımların bölgemize gelmesi için gerekli çalışmaların hızlandırılmasını  istiyorum.Bu tür tartışma konuları bırakıp burada proje tartışalım. Dedi.

CHP  Meclis Zeynel MIZRAK; Kılık kıyafet hakkındaki karar daha önce gurup başkanlarına bildirilseydi. Olaylar bu aşamaya gelmezdi.

Muhammet Beyin dediği gibi yatırımlar hakkında konuşalım. Dün Bayındırlık Bakanlığı Çalışma Müdür Yardımcısı Bülent beyle görüşmemde, Adan'da yapılacak olan İmar yönetmeliğinin Adana'nın ve Adanalının lehine olmayan uygulamalarla   ve mahkemeye intikal etmiş cezai işlemlerle ilgili haklılığımızı teyit etti. Adana Şu an bir kaos içerisinde. Biz tartışmadan, bağırıp çağırmadan adana için iyi olanı yapmak durumundayız. Dedi.

Başkan Bey ;  İmar  İle ilgili 5000 likler Toprak Koruma Kurulunda tartışılacak. İmar Kanununu bir kez daha okudum. Daha sonra 5000'likler 25000'liğe uygun olarak geçmesi gerekiyor. Havutlu Konusunda haklı olduğumuzu burada bir kez daha gördük. Burada mutlaka Toprak Kurulu Kararının olması gerekiyor. Toprak Koruma Kurulu kararından sonra da Tarım Bakanlığı'nın görüşü ve  İçişleri Bakanlığından Kamu yararı alınması gerekiyor. Bu prosedürün tamamlanması gerekiyor. Bizim meclisin bu aşamada yapabileceği birşey yok. Burada Büyükşehir Belediyesi imar Komisyonundaki arkadaşlara görev düşüyor.Biz Bu konuda teknik bilgiye sahip Kaan beyi görevlendirdik. Bizim bu bölge ile ilgili katkımız varsa olaya yansıtacağız.Dedi.

Gündeme geçilmeden önce; Ak Parti Meclis Üyesi Yaşar TURAN; Bu günkü gündeme 3. madde olarak İmar Planı Değişikliği dosyasının kabulünü teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi.

G Ü N D E M

Gündemin 1.maddesini oluşturan; İlçemiz Havutlu Mahallesi 250 ha.alanda Seyhan Mahallesi I.Bölge 17 ha alanda ve Seyhan Mahallesi II.Bölge 140 ha. Alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili  Bayındırlık İmar- Kanunlar-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler-Çevre ve Sağlık- İnsan Hakları ile Kentsel Dönüşüm  komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve  neticede   Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde toplanacak olan Toprak Koruma Kurulunun alacağı kararın beklenmesine, dosyanın tekrar incelenmek üzere  Bayındırlık İmar, Ulaşım, AB ve Dış İlişkiler, Mesken ve Gecekondu, Altyapı Hizmetleri, Çevre ve Sağlık, Kentsel Dönüşüm   komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 2.maddesini oluşturan;  Tahsis ile ilgili Başkanlığın 08.04.2011 gün ve 12/169 sayılı yazısı ekinde gelen imar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 31.03.2011 gün ve 13/2701sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede teklifin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 Gündemin 3.maddesini oluşturan; İlçemiz Karşıyaka (Yavuzlar) Mahallesi 11415 ada 6 nolu parsel ve yakın çevresi Sinanpaşa Kentsel Dönüşüm Alanı onaylı 1/1000 ölçekli 034-b-02-b-2-a, 034-b-02-b-2-b, 034-b-02-b-2-d halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın   08.04.2011 gün ve  10/173 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.04.2011 gün ve 13/3065 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar,Çevre ve Sağlık, Kentsel Dönüşüm, Mesken ve Gecekondu, AB ve Dış İlişkiler  Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

Faaliyet Raporu Görüşülmesine geçilmeden önce Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı) Mahmut ÇELİKCAN, divandaki yerini 1.Başkanvekili Mehmet YILDIZ'da devretti. 

Gündemin 4.maddesini oluşturan;  2010 Yılı faaliyet raporu ile ilgili  Plan-Bütçe, Halkla ilişkiler, Kanunlar İle İnsan Hakları Komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı. Neticede 2010 Mali Yılı Faaliyet  Raporu 18 Kabul, 19 red oyu ile  geçmiştir.


Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 02.05.2011 günü  Saat: 16.00’da toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

 OTURUM SONU:  16.40.da


Mahmut ÇELİKCAN                                        Fatma EVCİMİK                            İrem SÜLÜ        

   Meclis Başkanı                                            Meclis Katibi                                Meclis Katibi

 Belediye Başkanı