Nisan 2011 Dönemi Meclis Gündemleri

T.C.

 YÜREĞİR İLÇE BELEDİYESİ

 Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı: M.01.6.YÜR.0.10/

Konu:Meclis Toplantısı                                                                                                                 01/04/2011

                  

Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince  04,05,06,07 ve 08 NİSAN 2011  tarihlerinde  Saat.16.00’da olağan  olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

                Toplantıya ait gündemler aşağıya çıkartılmıştır.

                Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.


                                                                                                                     Mahmut ÇELİKCAN 

                                                                                                                     Belediye Başkanı            

04 NİSAN 2011 PAZARTESİ

1-Faaliyet Raporu, 

2-Encümen Üyesi Seçimi,


05 NİSAN 2011 SALI

1- 4.364.000.00.TL'nin aktarılması ile ilgili  Başkanlığın 04.04.2011 gün ve 10/151 sayılı yazısı, 

2- 2010 Mali Yılı Denetim Komisyon  Raporunun meclisin bilgisine sunulması,


06 NİSAN 2011 ÇARŞAMBA

1-Başkanlık Divanı Seçimi ile ilgili Başkanlığın 28.03.2011 gün ve 10/142 sayılı yazısı,

2-İhtisas Komisyonu Seçimi ile ilgili Başkanlığın 28.03.2011 gün ve 10/141 sayılı yazısı,

07 NİSAN 2011 PERŞEMBE

1- İlçemiz Köprülü (Selahattin Eyyübi) Mahallesi 3001 ada 18 ve 19 nolu parseller onaylı 1/1000 ölçekli N34-C-23-C-4-A halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Bayındırlık İmar- Plan Bütçe-Eğitim Kültür Spor-Tarife ile Mesken ve Gece Kondu Komisyonları Raporu, 

2- İlçemiz Cumhuriyet (Başak) Mahallesi 1160 ada 1565 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-A-4-B halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği   ile ilgili  Bayındırlık İmar, Halkla İlişkiler, Altyapı Hizmetleri, Deprem ve Doğal Afetler ile Kanunlar komisyonları Raporu,


08 NİSAN 2011 CUMA

1- İlçemiz Havutlu Mahallesi 250 ha.alanda Seyhan Mahallesi I.Bölge 17 ha alanda ve Seyhan Mahallesi II.Bölge 140 ha. Alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili  Bayındırlık İmar- Kanunlar-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler-Çevre ve Sağlık- İnsan Hakları ile Kentsel Dönüşüm  komisyonları Raporu,

2-Tahsis ile ilgili Başkanlığın 08.04.2011 gün ve 10/169 sayılı yazısı,

3-Komisyon Raporu.