Mart 2011 Dönemi Meclis Tutanak Özetleri

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

TOPLANTI TARİHİ                    :01.03.2011

TOPLANTI GÜN VE SAAT         :SALI   günü  16.00.’da

KATILANLAR                            :37

KATILMAYAN                           :-

MAZERETLİ                              :- 1

GÖREVLİ                                  : -

Belediye Meclisinin 01 MART   günü saat 16.00’de olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı  ) Mahmut ÇELİKCAN,   Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Mustafa ESENKURT, Necati CENGİZ ,Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Muhammet YALÇIN, Mustafa NAĞAŞ, Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Hüseyin TUMLUKOLCU, Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ  ve Veysel KOKAÇYA’nın katılımları, Hıdır BAHÇE'nin mazeretli olmasına rağmen çoğunluk kurulduğundan  oturum başkan tarafından  açıldı.

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 05.02.2011 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi

MHP Meclis Üyesi Uğur İsa CEYLAN grubum ve şahsım adına; SP Lideri ve 54.Hükümetin Başbakanı Sayın Necmettin ERBAKAN'ı rahmetle anıyor. Ailesine başsağlığı diliyoruz.

Caddeye dönüştürdüğümüz sokaklar Büyükşehir Belediye Meclis gündemine alınmamış. Önümüzdeki hafta meclis gündemine alırlarsa Büyükşehir Belediyesinden hizmet alma imkanımız olur. Çünkü bunlar halen sokak niteliğinde görünüyor.   

Devlet Hastanesinin oradaki trafik çok karışık Kozan Yolu bağlantısı hala gündemde yok. Bu mecliste bu konuyu defalarca konuştuk. Ama hiçbir gelişme yok. dedi.

AK Parti Meclis Üyesi Hasan KARAOĞLU grubum ve şahsım adına; Türk Siyasi hayatının en önemli isimlerinden biri olan 54.Hükümetin Başbakanı Sayın Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allahtan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz. dedi.  

CHP Meclis Üyesi Necmettin ATAY grubum ve şahsım adına; Türk Siyasi hayatının en önemli isimlerinden biri olan 54.Hükümetin Başbakanı Sayın Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allahtan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz.

İsa beyin Kozan yolu ve caddeye dönüştürülen sokaklarla ilgili tenkitlerini aldık. Bu hafta gündeme almaya çalışacağız. Yüreğir için en iyi olanı yapma gayreti içerisindeyiz.dedi.  

Başkan bey;  Türk Siyasi hayatın en önemli isimlerinden biri olan 54.Hükümetin Başbakanı Sayın Prof.Dr. Necmettin ERBAKAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allahtan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başısağolsun.

İsa beyin dediği konuları 8 meclis üyemizle beraber Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüşüp gündeme alınması gerekenleri meclis gündemine aldırmaya çalışalım ve inşallah en yakın zamanda çözüme ulaşırız. dedi.  

AK Parti Grup sözcüsü Ömer AYGÜN; 02.03.2011 tarihli gündeme  Havutlu Mah., 03.03.2011 tarihli gündeme Başak Mah. ve 04.03.2011 tarihli gündeme  İlçemiz Köprülü (Selahattin Eyyubi) Mah. dosyalarının  alınmasını teklif etti. Teklifler oybirliği ile kabul edildi.


G Ü N D E M:


                Gündem maddesini oluşturan;  Yüreğir İlçe Kent Konseyi  2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları ile ilgili Başkanlığın 01.03.2011 gün ve 10/107 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.02.2011 gün ve 13/1568 sayılı yazısı okunmasından sonra söz alan; 

                 CHP meclis üyesi Necmi ÖZCANLI; Hilton- Sa karşısındaki Kent Meydanı ile ilgili sıkıntılar var. Mahkemenin bitmek üzere olduğunu duydum. Bilirkişi görüşlerini bildirmiş. %60 Yeşil alan bırakılmak şartıyla Miya uygulaması Büyükşehirde 5000'lik ile ilgili bir uygulama var. Maliyet bakımında bize büyük bir külfet getirebilir.  Dolayısıyla boşa kürek sallarız diye endişelerimiz var.

                Bunun yerine eski Zirai Donatımın bir yeri var. Orası da bir resmi kurum alanı olarak görünüyor. Buranın daha uygun olacağını imar planında  düşünüyoruz. Neticede burası hazinenin malı.

                Düzenlenen imar planında Ekmek Fabrikasının olduğu yerde ve Optimum karşısında olmak üzere 2 adet  meydan, otopark ve yeraltı çarşısı  var bizim  meclisten geçti. Bunlar birbirlerine çok yakın olduğu için Büyükşehir Belediyesinde sorun çıkabilir. dedi.

                Başkan bey; Necmi  beyin söyledikleri aslında bir öneri önemli olan bu projenin arkasında Sivil Toplum Örgütleri, İnşaat Mühendisleri odası, Şehir Plancıları, Harita Mühendisleri gibi büyük bir destek var. Necmi  beyin maliyetle ilgili fikrine bende katılıyorum. Bu çalışmalar geliştirilebilir. Burda çalışmalar boşa gitmez. Buradaki sanayi sitesinin yeri değiştirilebilir. Bunun yüreğirin güney tarafında uygun bir yere taşınmazı konusunda araştırmalarımız var. Karayoluna yakın kıraç bir arazi olabilir. Bunlar uzun vadeli projeler, bunlar 1-2 senede olabilecek şeyler değil. Bunun için bir adım atalım. Konuyu tartışalım. Zirai Donanım yerini talep ettik. Ama yer 30 dönüm bizim düşüncemiz 50-60 dönümlük bir yer belki buraya ek olarak 30 dönümüde ekleyebiliriz. Bunlar süreç içerisinde olacak şeyler. Bu çalışma proje aşamasına geldiğinde eklemeler yapılabilir.

                Bu çalışma sanayi sitesi Sarıçam Deresinin üstü kapatılıp, aradaki yol ile birlikte kent meydanını da birleştirirsek kendini finansa eder. Tümü düşünülürse Toki'yede verilebilir. Sanayi Sitesinin yeri yaklaşık 110 dönümlük bir yer. Biz Sanayi Sitesini Çevre Yoluna yakın 350 dönümlük bir arazide modern bir şekilde kurmak istiyoruz.

                CHP Meclis Üyesi Mustafa NAGAŞ; Hurdacılar, Tamirciler, Oto galericiler gibi  esnaflar Seyhan Bölgesinde yer aldılar, çalışmalara başladılar. Yüreğir de geciken bir esnafı çekme yatırımı içindeyiz, uzun bir süredir  yol yapımına ağırlık verdik.  Ama sermayeyi çekecek bir yol bulamıyoruz. Kent meydanı yapılınca etrafında bir süre rant sağlanacak. Bunlar yine istimlaka  gidildiğinde yine sorun çıkacak.  

                Başkan bey; Vatandaşın  istimlak yapılırken  bir yerine on istiyorum diyecek hali yok. Burada mahkeme kararı var. İmar Kanunu var. Bizimde değerli arazilerimiz yok. Konumu itibari ile buranın daha çok şansı var.  

                CHP Meclis Üyesi Mustafa NAGAŞ; Yumurtalık İlçesine Petrol Rafinerisi  ve  Tershanelerin yapılmasından dolayı sanayisi çok gelişecek.  Dolayısıyla Yumurtalıkta küçük esnafın yeri olmaz. Onunla ilgili yatırımların %90 Adana'ya akacak. Bu nedenle Ceyhan yolunda E-5'e yakın hem toplu konut, hem de sanayi alanı yaptırabilirsek rantabl hale çevirebiliriz.  

                Başkan bey; Buralarda arazi sıkıntılarımız var. Bizim düşündüğümüz  yerin yarısı hazine, diğer yarısıda kıraç olduğundan fiyatı düşük olacaktır. Maliyeti biz organize edeceğiz. Çevre yoluna yakın Ceyhan yolu ile bağlantılı, ayrıca Büyükşehir belediyesi tarafından Yumurtalığa yapılacak yolun üstünde olacak.  

                Geçen günlerde açılışı olan Seyhan tarafında yapılan Oto galericiler sitesinin biraz küçüğünü Ceyhan Yolu üzerinde özel bir teşebbüsle yapılması da düşünülüyor. dedi.

                Görüşülmesi yapıldı ve neticede  incelenmek üzere Kentsel Dönüşüm-İnsan Hakları-Halkla İlişkiler-Plan Bütçe ile Çevre ve Sağlık  Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.  

Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 02.03.2011 günü  Saat: 16.00’de toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

 OTURUM SONU:  16.45.da        Mahmut ÇELİKCAN                              İrem SÜLÜ                                       Tarık ÖZÜNAL           

           Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                                    Meclis Katibi

         Belediye Başkanı     

 T.C.
 
YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

TOPLANTI TARİHİ                     :02.03.2011

TOPLANTI GÜN VE SAAT          :ÇARŞAMBA  günü  16.00.’da

KATILANLAR                             :38

KATILMAYAN                             :-

MAZERETLİ                                :-                                         

GÖREVLİ                                    : -

Belediye Meclisinin 02 MART   günü saat 16.00’de olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı  ) Mahmut ÇELİKCAN,   Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU,Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Mustafa ESENKURT, Necati CENGİZ ,Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Muhammet YALÇIN, Mustafa NAĞAŞ, Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Hüseyin TUMLUKOLCU, Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ  ve Veysel KOKAÇYA’nın katılımları ile oturum başkan tarafından  açıldı. 

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 01.03.2011 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

G Ü N D E M;

                Gündem maddesini oluşturan;  İlçemiz Havutlu Mahallesi 250 ha.alanda Seyhan Mahallesi I.Bölge 17 ha alanda ve Seyhan Mahallesi II.Bölge 140 ha. Alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili Başkanlığın 02.03.2011 gün ve 10/110 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar- Kanunlar-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler-Çevre ve Sağlık- İnsan Hakları ile Kentsel Dönüşüm  Komisyonları Raporu okunmasından sonra söz alan  

                Başkan bey;  Bu bölge Tarım alanı olduğundan Toprak Koruma Kurulu Kararı daha çıkmadı. Bu ayın 10'unda çıkacağı tahmin ediliyor. Kurul kararı uygun çıkarsa tekrar gündeme alacağız.

                CHP Meclis Üyesi Zeynel MIZRAK Şahsı ve grubu adına; Bu konu meclise geldiğinden bu yana yaklaşık 2,5 yıldır Toprak Koruma Kurulundan görüş yazısı bekleniyor. Bizim Koruma Kurulundan görüş istemek gibi, ne kanunlarda böyle bir mevzuat var. Nede böyle bir teammül var. Havutlu Mahallesi 2,5 yıldır imarsız, vatandaş telef oldu. Seyhan'ında 2 bölgesi aynı durumda, bildiğiniz gibi ilçe belediyelerinin planlama ile ilgili bir görevi var. Kayıtsız, Şartsız istisnai durumlar dışında nazım imar planına uymaktır. Nazım imar planı nedir? Arazinin kullanım kararlarının alındığı, hangi amaç için kullanılacağı ile ilgili o ilin Anayasası niteliğindeki bir plandır.

                Görüş isteme yetkisi Büyükşehir Belediyesinin görevidir. Görüş istenecekse bunu Büyükşehir Belediyesinin yapması gerekir. Yüreğir Belediyesine düşen ise kararı alıp, Büyükşehir Belediyesine göndermektir. dedi. 

                MHP Meclis Üyesi Uğur İsa CEYHAN; Zeynel beyin fikrine katılıyorum. Bu konuda ciddi anlamda çalışmam var. Buna dayanarak şunu söylemek istiyorum. Eğer Büyükşehir Belediyesi Nazım İmar Planı dahilinde Adana'yı büyütme kararı alırsa, tarla vasfında olan yerleri tarım arazisi vasfından çıkarıp, arsaya dönüştürülebilir. Bu nedenle görüş sorma yetkisi kanunlar ve yönetmeliklere göre Büyükşehir Belediyesi yetkisindedir. Bu konunun birde diğer yönü var. Örneğin bir iş yeri açmak istiyorsunuz,  eğer o arazi tarım arazisi ise Toprak Kurulundan belge alınır. Ayrıca da kamu yararı belgesi alınır. Bu belge Sanayi Bakanlığı yada ilgili Bakanlıktan alınır. Şunu demek istiyorum, kanunları iyi okumalı ve kanunlar çerçevesinde iş yapmalıyız.

                Başkan bey; Bu meclisin görevi mevzuata uygun olarak vatandaşın işini kolaylaştırmak ve hızlı yapmaktır. Bu konu ile ilgili Valilik Makamının 2010 yılı 7.ayında yazdığı bir yazı var. Toprak Koruma ve Arazi Koruma hakkındaki kanunu ilgi tutarak planlama yapan kurumların tarım alanlarını izinsiz planlayamayacağı konusunda direk bizim belediyeye hitaben yazılmış bir yazı ile bize hatırlatmış bizim amacımız kanunlara ve mevzuatlar çerçevesinde  uygun kararlar olmak.. Örneğin 400 yataklı Devlet Hastanesi Toprak Kuruma Kurulu Kararı olmadığı için Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Büyükşehir Belediyesi 5000'liği yapılırken Toprak Kurulu Kararı almadığı için iptal edildi. Vatandaş bu yüzden mağdur edildi. Büyükşehir Belediyesi almıyorsa kanunen kararı bizimde alma yetkimiz var. Büyükşehir Belediyesi Toprak Koruma Kurulu Kararını önceden alsaydı  danıştay iptal etmeyecekti.

                Biz bu kararı bir günde alabiliriz. Ama Biz bu kararı Toprak Koruma kurulu kararı olmadan  alırsak tekrar iptal edilebileceği için vatandaşımız mağdur olur. Bu nedenle  Ayın 10'unda toplanacak olan Toprak Koruma Kurulu Kararını bekliyoruz. dedi.

                görüşülmesi yapıldı ve Tarım İl Müdürlüğü bünyesinde toplanacak olan Toprak Koruma Kurulunun alacağı kararın beklenmesine, dosyanın tekrar incelenmek üzere aynı komisyonlara havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 03.03.2011 günü  Saat: 16.00’de toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.
OTURUM SONU:  16.30.da

        Mahmut ÇELİKCAN                               İrem SÜLÜ                                        Tarık ÖZÜNAL           

           Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                                      Meclis Katibi

         Belediye Başkanı    


                                       

T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

TOPLANTI TARİHİ                    :03.03.2011

TOPLANTI GÜN VE SAAT         :PERŞEMBE  günü  16.00.’da

KATILANLAR                            :38

KATILMAYAN                            :-

MAZERETLİ                               :-                                         

GÖREVLİ                                   : -

Belediye Meclisinin 03 MART   günü saat 16.00’de olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı  ) Mahmut ÇELİKCAN,   Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU,Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Mustafa ESENKURT, Necati CENGİZ ,Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Muhammet YALÇIN, Mustafa NAĞAŞ, Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Hüseyin TUMLUKOLCU, Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ  ve Veysel KOKAÇYA’nın katılımları ile oturum başkan tarafından  açıldı.

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 02.03.2011 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Gündeme geçilmeden önce MHP Meclis Üyesi Hüseyin TUMLUKOLCU; Mahallelerimizdeki sokakların durumu çok kötü. Mahalle sakinleri pazara giderken, bakkala giderken, öğrenciler okula giderken, mahalle sakinleri işlerine giderken çok sıkıntı çekiyorlar. Bu sokakların bir an önce asfaltlanarak  mahalle sakinlerinin sıkıntılarının ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti. dedi.  

Başkan bey; 6000 sokağımız var. ASKİ ile çalışmalarımız eş zamanlı yapsaydık daha iyi olurdu ama, bir belediye ne olursa olsun tüm sokakları bir dönemde asfaltlayamaz.

30.000 ton daha ihale ettik. ASKİ 45 bin m2 kırmış, bunun parasını hemen yatırın diyoruz. Bizimle pazarlık yapıyorlar. 45 bin, 18 bin olmaz mı? diye. Biz fazlasını istemiyoruz. Hakkımız neyse onu istiyoruz. Bu konuda görüşmelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor.  Fakat çok da samimiyet göremiyoruz. Millet çamurun içerisinde, vatandaş mağdur. Ama bizim belediyenin de durumu belli. İhalemiz yapıldı bunu da belirtmek istiyorum. dedi.  

CHP Meclis Üyesi Muhammet YALÇIN Şahsı adına; Yaklaşık 14 aydır. Akaryakıta gelen zamlardan dolayı. Adana'da toplu taşımacılık yapan esnafımızın durumu çok kötü.  Siz meclis üyelerinin yardımı olursa UKOME'ye fiyat ayarlaması konusu bu ay alınabilir. Geçmiş dönemlerde Büyükşehir Belediyesi esnafla çatışacak kararlar alıyordu. Eskiden fiyat ücretlerini Esnaf Odalar Birliği belirliyordu. Son 5-6 yıldır mahkeme kararıyla Büyükşehir Belediyesi belirlemeye başladı. Otobüs ve ekmeği siyaset aracı olarak kullanıyor. Yapılan araştırmaya göre Adana Büyükşehir Belediyesi sadece toplu taşımada 1 yıldaki zararı 22 trilyondur. Ekmeğide bunun içerisine eklersek. Aşağı yukarı 40 trilyonu geçiyor. Aytaç DURAK 20 yıl Belediye Başkanlığı yaptı. Eğer her yıl 40 trilyonluk yatırım yapsaydı,  Adana bugün İstanbul'u yatırım konusunda geçecek bir şehir olurdu. Başkanım ve meclis üyeleri arkadaşlarım gelin bu 40 trilyon lirayı en azından 5-6 trilyona indirmeye çalışalım. dedi. 

CHP Meclis Üyesi Necmi ÖZCANLI; 1. Önerim kapanmış olan Kışla Caddesinin açılması ile sıkışan trafiği rahatlatılması adına Jandarma Komutanlığı ile görüşerek bu yolun açılmasının sağlanması,  

2.Önerim ise: Trafik rahatlatmak açısından bir eskiz çalışmamız oldu. Büyükşehir Belediye meclisine 5000'liği işlenmek üzere getirilmesini talep ediyoruz. dedi.  

Başkan bey; Orada sıkıntı olan köprünün yapılması, köprü yapıldıktan sonra diğer bağlantıları yapmak daha kolay. Onunla ilgili eskiz  çalışması duruyor. Eksikleri giderir Büyükşehir Belediye Meclisine alınmasını sağlarız. Bu bir yatırımdır. Ödeneğini kendi içinde dengeler. Diğer konuya gelince Askeriye ile bizim bire bir görüşmemiz olmadı. Bu konunun asıl muhatabı UKOME'dir. Onlar bir şerh koymuştur. Bizim UKOME'de temsilcimiz Başkan yardımcımız Murat TÜRK'tür. Murat bey bu konuyu gündeme getirir, gerekirse bölge komutanıyla bir görüşme yaparım.  

Otobüs fiyatları konusunda Büyükşehir Belediyesinin  yaklaşımını bilmiyorum. Ama serbest piyasa ekonomisi var. Fiyatları belediye belirlemiyor. Benim şahsi kanaatim bunun dengesini kurmak lazım. Fırıncıyıda, dolmuşcuyuda,vatandaşıda düşünmek lazım. Bu konuda ortayı bulmak için bir araya gelinebilir. dedi.  

G Ü N D E M;

                Gündem maddesini oluşturan;  ilçemiz Cumhuriyet (Başak) Mahallesi 1160 ada 1565 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-A-4-B halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği   ile ilgili  Başkanlığın 03.03.2011 gün ve 10/115 sayılı yazısı ekinde gelen Bayındırlık İmar, Tarife, Altyapı Hizmetleri, Plan Bütçe, Eğitim Kültür Spor, Halkla İlişkiler, Mesken ve Gecekondu ile Deprem ve Doğal Afetler komisyonları  Raporu okundu görüşülmesi yapıldı ve İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü  teklif dosyasının komisyon tarafından yerinde görülerek tespit edileceğinden  dolayı tekrar incelenmek üzere Bayındırlık İmar, Halkla İlişkiler, Altyapı Hizmetleri, Deprem ve Doğal Afetler ile Kanunlar komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi. 

Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 04.03.2011 günü  Saat: 16.00’de toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

 OTURUM SONU:  16.30.da

        Mahmut ÇELİKCAN                                  İrem SÜLÜ                                   Tarık ÖZÜNAL           

           Meclis Başkanı                                     Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

         Belediye Başkanı    


 T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ


TOPLANTI TARİHİ                :04.03.2011

TOPLANTI GÜN VE SAAT     :CUMA  günü  16.00.’da

KATILANLAR                        :38

KATILMAYAN                        :-

MAZERETLİ                           :-                                         

GÖREVLİ                               : -

Belediye Meclisinin 04 MART   günü saat 16.00’de olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı  ) Mahmut ÇELİKCAN,   Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU,Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Mustafa ESENKURT, Necati CENGİZ ,Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Muhammet YALÇIN, Mustafa NAĞAŞ, Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Hüseyin TUMLUKOLCU, Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ  ve Veysel KOKAÇYA’nın katılımları ile oturum başkan tarafından  açıldı.

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 03.03.2011 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Gündeme geçilmeden önce CHP Meclis Üyesi İbrahim LEBA; Değerli arkadaşlar 2 yıldır beraberiz. 2 yılda birbirimizi tanıdık. Bu bağlamda belediyemizin hizmet açısından sıkıntılarını biliyoruz. Yapmak istediklerini biliyoruz. Ama 25 yıldır kentimizi yöneten siyasi irade özellikle Büyükşehir, Yüreğiri nasıl atıl bir duruma düşürdüğünü, Çukurova ve Seyhan'la aradaki kentleşme farkını yüreğire, özellikle yüreğirin güneyine hangi hizmetleri yaptığını hepimiz biliyoruz. Benim amacım kimseyi kötülemek değil. Benim için önemli olan A mahallesine yapılan hizmetin gösterilen önemin B mahallesine de gösterildiğini görmek. 420.000 m2 kilitli taş ihalesi verdik. 420.000.m2'yi 100 mahalleye böldüğümüz zaman her mahalleye 4.200 m2 kilitli taş düşüyor. Bilmiyorum kaç trilyonluk kaplama asfalt ihale ettik. Yüreğirin güneyinde bu hizmetleri göremedim. MART'ın 15'inde bu ihalenin süresi bitecek. Bu hizmetlerden nasıl faydalanıyoruz. Sayın başkan, Başkan Yardımcılarımız Ertuğrul Bey, Murat Bey ve 8 muhtarla beraber  geçen ay  bir toplantı yaptık. Muhtarlarımızın bir sıkıntısı var sayın arkadaşlar. Güneye hizmet gelmemesinin yanı sıra çöp aktarma istasyonu kuruldu. Halk bunu istemedi. Bizde sayın başkanla bunu görüştük. Başkan bey durduracağını söylemişti. Halk bizi aradı. Faaliyetin devam ettiğini söyledi. Sayın Murat TÜRK'le telefonla görüştüm. Bu işin durmadığını hala devam ettiğini söyledim. Murat bey çok masraf yapıldığını bu aşamada iptal edilemeyeceğini söyledi. Bende dedim ki" ne kadar masraf yaptıysanız mahalleli ve meclis üyesi olarak bu parayı toplayalım. Masrafı telafi edelim." Ama anlaşamadık. Bana belediyeyi gelin siz yönetin dedi. Biz yönetime aday olduk. Ama halkımız onay vermedi. Ama inanıyorum ki halkımız bir torba kömüre, 1 kg makarnaya, şekere tamah etmeyi bırakıp, gerçeği gördüğü zaman bu ülkeyi de yöneteceğiz.  Biz 25 yıl önce belediyeyi kurduk ve yönettik. Sayın başkanımızdan hak ettiğimiz hizmetin payımıza düşenini görmek istiyoruz. Bu bağlamda 15'inde bitecek olan ihalenin neticesini, ne kadar parke  taşı yapıldığını, ne kadar kaplama asfalt yapıldığını bilmek istiyoruz. Yüreğirin güneyindeki mahallelere bu hizmetin ne zaman geleceğini öğrenmek istiyorum. dedi.  

Başkan bey; Ben polemiğe girmek istemiyorum. Bunu sayın LEBA defalarca söyledi. Bizde defalarca anlattık. Ama kendisi anlayamıyorsa diyecek bir şeyim yok. Biz kömür, makarna dağıtmıyoruz. Neyi kastettiğini bilmiyorum. Biz bur da siyaset yapmıyoruz. Hiç bir mahalleye de ayrımcılık yapmıyoruz. Ben her hafta bir mahalleyi ziyaret ediyorum. Ayrımcılık gibi laflar sığ laflar. Aldığımız belediye ile şimdiki belediye iddia ediyorum ki. Hem idari hem  mali yapılanmamız açısından  Adana'nın en iyi belediyesi konumundayız.


Torba yasasından sonra durumumuz daha iyi olacak. 11 MART'a kadar norm kadro ve ihtiyaç fazlası işçiler gidecek. O zaman ciddi anlamda bir rahatlama olacak. Personel giderleri azalınca hizmete yansıyacak. Bizim ölçekteki bir belediyenin geliri 150-250 trilyon. Bizim gelirimiz 2009 yılında 40 trilyondu. Bu sene 50 trilyon oldu. Diğer belediyelerle bizim belediyenin hizmetini kıyaslıyorum. Kilitli parke geçen sene MART ayında başladı. Şu an 300 binden 100-150 bin kadar kaldı. Sırayla tüm mahallelere gireceğiz. Girmediğimiz mahalle kalmayacak. Bunu defalarca anlattım. Tüm mahallelerde aynı anda çalışma yapamayız.

Nasıl bir ölçü koyacağız mutlaka bir mahalleden başlanacak. Belediye başkanı olarak sözüme inanmıyorsanız diyecek bir sözüm yok. Eğer bu mahalleler geçmişte hizmet alamamışsa 2-3 senede hepsini vermemiz mümkün değil. Buna rağmen durumun gidiş atı iyi iddia ediyorum Büyükşehirden fazla kilitli parke taşı yaptık. Ayın 14'ünde bitecek ihalenin yenisini yaptık. ASKİ'den paramızı alamamıza rağmen yeni ihale devam edecek. Planladığımız yerlerin hepsi yapılacak. 20 yılda yapılamayanı 1-2 yılda yapmamız mümkün değil. Bütçemiz iyiye gidiyor. Bu bizim için sevindirici. Milli Emlak ile arsalarımız hakkında sıkıntı yaşadık.  Bu sorunları  Maliye Bakanı ile görüştük ve bu sorunları aştık. 30 trilyon borcumuz 15 trilyona düştü. Arazimi alıp, borçlarımızdan düşüyorlar. Bu bizim için olumlu bir gelişme oldu.

70-80 trilyon olan borçlarımızı mahsupla 10 trilyona düşürerek ödeyeceğiz. Karamsar olmayalım. İyi niyetli ve samimi olalım. Şunu söylemek istiyorum. Dediğiniz tüm yerler yapılacak sabırlı olalım bizde kesinlikle ayrımcılık yok.

Çöp aktarma istasyonu Büyükşehir tarafından yapıldı. Ödemede Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Biz de bu konuda hassas davrandık. Ama ihale yapılmıştı. Ben uygun bir zamanda bu konunun da gereğini yapacağım diye planlamıştım. Ama siz beklemediniz. Hiç uygun olmayan bir şekilde. bildiriler dağıttınız. Bunlar hoş şeyler değil. Ben sizin ricanız üzerine çöp taşıma işlemini durdurdum. İyi niyetle sözümde durdum. Biz bur da siyaset yapmıyoruz. Hizmet yapmaya çalışıyoruz. dedi.

CHP Meclis Üyesi Hayrettin KAYA; Torba Kanunu hakkında başken beye soru sordu.

Başkan bey;  Torba Yasası Taslak halindeyken Ertuğrul beyin başkanlığında bir grupla borçlu olan mükellefler belirlendiler ve bu hesapları yaptılar. SGK prim borcumuz 39 trilyon, 31 milyon vergi Tedaş, ASKİ olmak üzere toplam borcumuz 80 trilyonu buluyor. Torba yasasıyla borçlarımız yarı yarıya inecek.

Ayın 15'inde 155 tane norm kadro fazlası işçimiz gidecek. Bunların aylık masrafı 350 milyarı buluyor. Yılda 5 trilyona tekabül ediyor. Bu yasadan sonra bu paralar bütçemizde kalacak. Hizmet için harcayacağız. Herkese teşekkür ederim.dedi.

G Ü N D E M;


                Gündem maddesini oluşturan; İlçemiz Köprülü (Selahattin Eyyübi) Mahallesi 3001 ada 18 ve 19 nolu parseller onaylı 1/1000 ölçekli N34-C-23-C-4-A halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın   04.03.2011 gün ve  10/118 sayılı yazısı ekinde gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01.03.2001 gün ve 13/1734 sayılı yazısı okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede incelenmek üzere Bayındırlık İmar- Plan Bütçe-Eğitim Kültür Spor-Tarife ile Mesken ve Gece Kondu Komisyonlarına havalesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 07.03.2011 günü  Saat: 10.00’da toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

 OTURUM SONU:  16.30.da        Mahmut ÇELİKCAN                        İrem SÜLÜ                                      Hasan KARAOĞLU        

           Meclis Başkanı                            Meclis Katibi                                  Meclis Katibi

         Belediye Başkanı    


T.C.

YÜREĞİR İLÇE BELEDİYE MECLİSİNE AİT

TUTANAK ÖZETİ

TOPLANTI TARİHİ                :07.03.2011

TOPLANTI GÜN VE SAAT     :PAZARTESİ  günü  10.00.’da

KATILANLAR                        :38

KATILMAYAN                        :-

MAZERETLİ                           :-                                         

GÖREVLİ                               : - 

Belediye Meclisinin 07 MART   günü saat 10.00’de olağan  olarak yapılan toplantısında Meclis Başkanı  (Belediye Başkanı  ) Mahmut ÇELİKCAN,   Abdusselam ÖZPOLAT, Atilla BARIŞIK, Celal TURAN, Enver DALKIRAN, Fatma EVCİMİK,Hasan KARAOĞLU,Hıdır BAHÇE, İrem SÜLÜ, Mehmet YILDIZ, Murat TÜRK, Mustafa ÇOBAN, Mustafa ESENKURT, Necati CENGİZ ,Ömer AYGÜN, Salih SARI, Serkan ÖZDEMİR, Songül SİVASLIOĞLU, Tarık ÖZÜNAL, Yaşar TURAN, Zehra ERDEM, Ahmet YÜZKECCİER, Ertan SÜMER, Hayrettin KAYA, İbrahim LEBA, Muhammet YALÇIN, Mustafa NAĞAŞ, Necmettin ATAY, Necmi ÖZCANLI, Zeynel MIZRAK, Bahtiyar BALABAN, Bahtiyar SAĞLAMDEMİREL, Fethi ÇOŞKUNTUNCEL, Fikret DOĞAN, Hüseyin TUMLUKOLCU, Uğur İsa CEYLAN, Kadir BATMAZ  ve Veysel KOKAÇYA’nın katılımları ile oturum başkan tarafından  açıldı.

Gündeme geçilmeden önce Belediye Meclisinin 04.03.2011 günlü meclis tutanak özetinin yapılan oylamasında oybirliği ile kabulüne karar verildi.

Gündeme geçilmeden önce MHP Meclis Üyesi Hüseyin TUMLUKOLCU; 8 MART dünya kadınlar gününü kutluyor. Herkese sağlıklı günler diliyorum. dedi.

Başkan bey; Bizde Hüseyin beyin temennilerine katılıyor. Tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. Ayrıca bizde belediyemiz bünyesinde görev yapan bayanların yarın özel bir programla kadınlar gününü kutlayacağız. dedi.   

G Ü N D E M ;


                Gündem maddesini oluşturan; Yüreğir İlçe Kent Konseyi  2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları ile ilgili Başkanlığın 04/03/2011 gün ve 10/122 sayılı yazısı ekinde gelen Kentsel Dönüşüm-İnsan Hakları-Halkla İlişkiler-Plan Bütçe ile Çevre ve Sağlık  Komisyonları Raporu okundu, görüşülmesi yapıldı ve neticede komisyon raporunun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.  

Gündemde görüşülecek madde olmadığından oturum 04.04.2011 günü  Saat: 16.00’da toplanmak üzere  Başkan tarafından oya sunularak  tatil edildi.

 OTURUM SONU:  10.15.de
        Mahmut ÇELİKCAN                           Hasan KARAOĞLU                         Tarık ÖZÜNAL         

           Meclis Başkanı                               Meclis Katibi                                  Meclis Katibi

         Belediye Başkanı