Mart 2011 Dönemi Meclis Gündemleri

T.C.

  YÜREĞİR İLÇE BELEDİYESİ

    Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı: M.01.6.YÜR.0.10/

Konu:Meclis Toplantısı                                                                                                                 28/02/2011

                  

Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince  01,02,03,04 ve 07 MART 2011  tarihlerinde  Saat.16.00’da olağan  olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

                Toplantıya ait gündemler aşağıya çıkartılmıştır.

                Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.


                                                                                                                  Mahmut ÇELİKCAN 

                                                                                                                    Belediye Başkanı     

       

01 MART 2011 SALI

1-Yüreğir İlçe Kent Konseyi  2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları ile ilgili Başkanlığın 01.03.2011 gün ve 10/107 sayılı yazısı,


02 MART 2011 ÇARŞAMBA

1- İlçemiz Havutlu Mahallesi 250 ha.alanda Seyhan Mahallesi I.Bölge 17 ha alanda ve Seyhan Mahallesi II.Bölge 140 ha. Alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili  Bayındırlık İmar- Kanunlar-Ulaşım-AB ve Dış İlişkiler-Çevre ve Sağlık- İnsan Hakları ile Kentsel Dönüşüm  komisyonları Raporu,


03 MART 2011 PERŞEMBE

1-ilçemiz Cumhuriyet (Başak) Mahallesi 1160 ada 1565 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-A-4-B halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği   ile ilgili  Bayındırlık İmar, Tarife, Altyapı Hizmetleri, Plan Bütçe, Eğitim Kültür Spor, Halkla İlişkiler, Mesken ve Gecekondu ile Deprem ve Doğal Afetler komisyonları Raporu,  

04 MART 2011 CUMA

1-İlçemiz Köprülü (Selahattin Eyyübi) Mahallesi 3001 ada 18 ve 19 nolu parseller onaylı 1/1000 ölçekli N34-C-23-C-4-A halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği ile ilgili Başkanlığın 04.03.2011 gün ve 10/118sayılı yazısı,


07 MART 2011 PAZARTESİ

1-Yüreğir İlçe Kent Konseyi  2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları ile ilgili Kentsel Dönüşüm-İnsan Hakları-Halkla İlişkiler-Plan Bütçe ile Çevre ve Sağlık  Komisyonları Raporu,