Şubat 2011 Dönemi Meclis Gündemleri

   T.C.

     YÜREĞİR İLÇE BELEDİYESİ

    Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı: M.01.6.YÜR.0.10/

Konu:Meclis Toplantısı                                                                                             31/01/2011             

Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince  01,02,03,04 ve 05 ŞUBAT 2011  tarihlerinde  Saat.16.00’de olağan  olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

            Toplantıya ait gündemler aşağıya çıkartılmıştır.

            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.


                                                                                                                Mahmut ÇELİKCAN 

                                                                                                                  Belediye Başkanı            

 

01 ŞUBAT 2011 SALI

1-Hibe ile ilgili Başkanlığın 01.02.2011 gün ve 10/65 sayılı yazısı,


02 ŞUBAT 2011 ÇARŞAMBA

1-İlçemiz Seyhan Mahallesi 9579 ada 59 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-02-C-3-B halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği  ile ilgili Bayındırlık İmar, Halkla İlişkiler, Kentsel Dönüşüm, Tarife ile Kanunlar   komisyonları, 

 
03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE

1-ilçemiz Cumhuriyet (Başak) Mahallesi 1160 ada 1565 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-03-A-4-B halihazır paftasında İmar Planı Değişikliği  ile ilgili Bayındırlık İmar, Plan Bütçe, Eğitim Kültür Spor ile Mesken ve Gecekondu  komisyonları Raporu,
 

04 ŞUBAT 2011 CUMA

1-Bitüm Alımı ve Kredi Kullanılması ile ilgili Başkanlığın 04.02.2011 gün ve 10/78 sayılı yazısı,

 
05 ŞUBAT 2011 CUMARTESİ

1-İlçemiz Havutlu Mahallesi 250 ha.alanda Seyhan Mahallesi I.Bölge 17 ha alanda ve Seyhan Mahallesi II.Bölge 140 ha. Alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili Bayındırlık İmar-AB ve Dış İlişkiler-Altyapı Hizmetleri- Deprem ve Doğal Afetler -Çevre ve Sağlık-Ulaşım ile İnsan Hakları Komisyonları,