Ocak 2011 Dönemi Meclis Gündemleri

T.C

   YÜREĞİR İLÇE BELEDİYESİ

  Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı: M.01.6.YÜR.0.10/

Konu:Meclis Toplantısı                                                                                               31/12/2010

              

Yüreğir İlçe Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20.maddesi gereğince  03,04,05,06 ve 07 OCAK 2011  tarihlerinde  Saat.16.00’de olağan  olarak Belediye Meclis  Salonunda toplanacaktır.    

            Toplantıya ait gündemler aşağıya çıkartılmıştır.

            Belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica ederim.


                                                                                                                Mahmut ÇELİKCAN 

                                                                                                                  Belediye Başkanı            

 

03 OCAK 2011 PAZARTESİ

1- Meclis ve Komisyon Huzur Hakkı ile ilgili Başkanlığın 31.12.2010 gün ve 10/670 sayılı yazısı,

2- Sözleşmeli Personel Ücreti  ile ilgili Başkanlığın 31.12.2010 gün ve 10/671 sayılı yazısı,04 OCAK 2011 SALI

1- Maktu Mesai ile ilgili  Plan Bütçe-Eğitim Kültür Spor-Kanunlar-Kentsel Dönüşüm-Tarife-Halkla İlişkiler-Altyapı Hizmetleri  ile AB ve Dış İlişkiler  Komisyonları,

2- Yetki Verilmesi ile ilgili Başkanlığın 31.12.2010 gün ve 10/668 sayılı yazısı,
05 OCAK 2011 ÇARŞAMBA

1- Çevre Temizlik Vergisi ile ilgili Tarife-Çevre ve Sağlık-Kentsel Dönüşüm-Kanunlar-Ulaşım-İnsan Hakları  ile Mesken ve Gecekondu  Komisyonları,  

2- İlçemiz Seyhan Mahallesi 1160 ada 669 ve 670 nolu parseller ile Seyhan Mahallesi 9207 ada 36 nolu parsel onaylı 1/1000 ölçekli 034-B-02-B-4-B ile 034-B-02-B-3-A halihazır paftalarında İmar Planı Değişikliği  ile ilgili Başkanlığın 05.01.2011 gün ve 10/08 sayılı yazısı,

 
06 OCAK 2011 PERŞEMBE

1- İlçemiz Havutlu Mahallesi 250 ha.alanda Seyhan Mahallesi I.Bölge 17 ha alanda ve Seyhan Mahallesi II.Bölge 140 ha. Alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili Bayındırlık İmar-AB ve Dış İlişkiler-Altyapı Hizmetleri- Deprem ve Doğal Afetler -Çevre ve Sağlık-Ulaşım ile İnsan Hakları Komisyonları,  

2-Araç Alımı ve Kredi Kullanılması ile ilgili Başkanlığın 06.01.2011 gün ve 10/11 sayılı yazısı,07 OCAK 2011 CUMA

1-İlçemiz Misis-Yakapınar Mahallesi; 1462,1463 ve 1464 nolu parseller onaylı 1/1000 ölçekli 15 Zİ-II, 15 Zİ-III, 15 ZJ-I ve 15 ZJ-IV nolu halihazır paftalarında İmar Planı Revizyonu ile ilgili  Bayındırlık İmar-Halkla İlişkiler-AB ve Dış İlişkiler-Mesken ve Gecekondu-Plan Bütçe-Eğitim Kültür Spor ile Deprem ve Doğal Afetler Komisyonları,

2- Denetim Komisyonu Üye Seçimi ile ilgili Başkanlığın 07.01.2011 gün ve 10/20 sayılı yazısı,