Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve ilanda belirtilen meskenler Türkiye genelinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35-c maddesine göre açık arttırma usulü ile satılacaktır