Zağarlı Mahallesi 105 ada, 2,3,4,5 ve 6 nolu parseller ile ilgili 1-1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği