Cumhuriyet Mahallesi 2941 ve 2942 adalar arasında kalan alanda artan enerji ihtiyacının sağlıklı ve devamlı bir şekilde karşılanabilmesi için hazırlanan 1-1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği