İlçemiz, Köprrülü Manallesi 1777 ada 172 parselde hazırlanan 1-1000 ölçekli Uygulama İmar Planı