Mülkiyetleri Belediyemize ait olan 6 (Altı) adet arsa Belediye Encümeninin 12-09-2018 tarih ve 450 sayılı kararına istinaden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.