Köprülü Mahallesi, 1107 ada, 28 parsel, 1124 ada, 1 ve 17 parseller ile 1125 ada 2 parselde hazırlanan 1-1000 Ölcekli im Pl degisikligi