ADANA’NIN İLK ‘ENERJİ KİMLİK BELGESİ’ YÜREĞİR’E

Verimsiz bir enerji tüketiminin pahalı bir alışverişe benzediğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan Adana'da 'Enerji Kimlik Belgesi'ne kavuşan ilk kurum olduklarını belirtti. Önümüzdeki yıllarda enerji ve enerji üretmede kullanılan maddelerin çok değerli hale geleceğini belirten Başkan Çelikcan 'Dünya'da enerji ve enerji üretiminde kullanılan maddeler hızla tüketilmektedir. Enerji üretimi ve kullanımı konusunda hepimiz daha duyarlı davranmalıyız.' dedi.

Belge hakkında bilgiler veren Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan açıklamalarını şöyle sürdürdü. "5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'ne göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. " şeklinde konuştu.

Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu olmadığını belirten Atlas Uluslararası Belgelendirme Yetkilisi Sinan Evkaya: "Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskân ruhsatı alamamaktadır."dedi.

İLGİLİ FOTOGRAFLAR